Promotie

Grensoverschrijdende samenwerking in het management van besmettelijke dierziektes

Het doel van dit proefschrift was om de potentiële voordelen en belangrijkste uitdagingen van toenemende grensoverschrijdende samenwerking in het management van besmettelijke dierziektes in de regio Nederland (NL) en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen (NRW) en Nedersaksen (NDS) te onderzoeken. Een belangrijke veronderstelling daarbij was dat een toename in grensoverschrijdende samenwerking de veterinaire, maar vooral ook de economische impact van bestaande (in ‘vredestijd’: geen uitbraak van besmettelijke dierziektes) en nieuw te ontstane (in crisissituaties: tijdens een uitbraak van een besmettelijke dierziekte) grenzen tussen NL en NRW–NDS kan verminderen.

In ‘vredestijd’ zijn er verscheidene mogelijkheden voor NL en NRW-NDS om de kosten van additionele, veterinaire routinemaatregelen te verminderen zonder het veterinair risico te vergroten. De grootste besparingen zijn te realiseren door maatregelen voor slachtvleeskuikens (NRW-NDS) en slachtvarkens (NL) te versoepelen.

Current veterinary contingency plans are primarily anchored on past outbreak experiences and, hence, insufficiently tailored to future outbreaks.
Geralda E. Hop

Voor crisissituaties is de besmettelijke dierziekte klassieke varkenspest (KVP) gebruikt als voorbeeld. Er blijken weinig mogelijkheden te zijn om de veterinaire impact van KVP te verminderen middels verdere grensoverschrijdende samenwerking in het management van besmettelijke dierziektes. Dit komt voornamelijk door veranderingen in de dierlijke productiestructuur. Echter, dit proefschrift toont ook aan dat er nog voldoende ruimte is om de economische impact  van KVP te verminderen middels verdere grensoverschrijdende samenwerking, vooral als het gaat om het verminderen van marktverstoringen. Marktverstoringen door KVP kunnen bijvoorbeeld verminderd worden middels het kanaliseren van handelsstromen in een grensoverschrijdende context.

Grenzeloze informatie-uitwisseling

Land-specifieke verschillen in de bestrijdingsdraaiboeken staan een verdere grensoverschrijdende samenwerking in het management van besmettelijke dierziektes in de weg, waardoor bestaande (in ‘vredestijd’) en nieuw te ontstane (in crisissituaties) grenzen tussen NL en NRW–NDS gehandhaafd blijven. Een gezamenlijk informatie-uitwisselingsplatform (grenzeloze informatie-uitwisseling) is dé basis voor intensievere samenwerking in het management van besmettelijke dierziektes.