Nieuws

Groeiende belangstelling voor tuinbouwtechniek in Europa

Gepubliceerd op
15 mei 2012

Het gebruik van innovatieve technieken, zoals sensoren, robots of nieuwe kasdekmaterialen, staat steeds meer in de belangstelling bij telers van groenten, fruit en bloemen in Europa. Wageningen UR Glastuinbouw is uitgenodigd om op het SHE Symposium in Angers en op het AgriMatics Congres in Parijs een toelichting te geven de huidige stand van de techniek in Nederlandse tuinbouw.

201205TechniekEuropa_300.jpg

Onderzoeker Erik Pekkeriet: “Er is een groeiende belangstelling voor tuinbouwtechniek als het gaat om verbetering van het rendement van de teelt. Tot nog toe was de aandacht van onderzoekers, telers en adviseurs altijd erg gericht op de plant. Er is echter een groeiend besef dat door de inzet van nieuwe technieken er nog veel te winnen is in de tuinbouw. Aan de andere kant herkennen ict-ers dat de sector voorop loopt als het gaat om automatisering en robotica. We zijn gevraagd om een keynote lezing te houden over innovatieve technieken in de tuinbouw op twee Europese congressen. Dat zijn interessante ontwikkelingen.”

Vraagstukken zoals hoge kosten van arbeid, energiebesparing en het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, spelen op alle tuinbouwbedrijven in Europa. De inzet van nieuwe technieken, zoals sensoren, robots of andere kasdekmaterialen, kan bijdragen aan een oplossing hiervan. Wageningen UR Glastuinbouw heeft een ruime ervaring met tuinbouwtechniek en werkt aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die zijn toegespitst op de lokale situatie. De adaptieve kas is daarvan een voorbeeld.

Congressen

Tijdens Smart AgriMatics in Parijs op 13 en 14 juni zal Erik Pekkeriet aan een breed publiek van wetenschappers dat zich bezig houdt met robotica, vertellen over de specifieke techniek in de tuinbouw. Op het She Symposium in Angers spreekt de onderzoeker over oplossingen die techniek kan bieden voor vraagstukken op het gebied van arbeid, energie en milieu.