Nieuws

Grondwater voornaamste bron voor de agrarische sector

Gepubliceerd op
4 december 2013

Het totale watergebruik van de Nederlandse land- en tuinbouw varieerde in de periode 2001 – 2011 tussen 116 en bijna 256 miljoen m3 per jaar. Grondwater is de voornaamste bron van water. Het grondwatergebruik varieert sterk tussen de jaren; afhankelijk van de neerslaghoeveelheid wordt meer of minder grondwater gebruikt voor irrigatie van gewassen. In 2011 voorzag leidingwater voor ongeveer een kwart in de totale waterbehoefte. Gemiddeld werd per bedrijf 2.300 m3 water gebruikt. Het watergebruik op veehouderijbedrijven is hoger dan in de plantaardige sectoren.

Ten behoeve van de jaarlijkse CBS-publicatie ‘Milieurekeningen en het Compendium voor de Leefomgeving’ levert LEI Wageningen UR cijfers aan het CBS met betrekking tot het watergebruik in de agrarische sector. In de nota ‘Watergebruik in de agrarische sector 2001-2011, naar stroomgebied’ wordt de gehanteerde rekenmethodiek beschreven en worden de resultaten gepresenteerd. Omdat de resultaten worden bepaald voor de zeven stroomgebieden in Nederland, wordt gebruik gemaakt van statistical matching. Deze techniek maakt het mogelijk om resultaten uit het Informatienet van het LEI te gebruiken voor regionale analyses.Stroomgebieden.JPG