Persbericht

Grootschalig onderzoek naar preventief antibioticagebruik tegen ziekte van Lyme

Gepubliceerd op
14 april 2013

Het RIVM en Wageningen University starten vandaag aan het begin van de “Week van de teek”een grootschalig onderzoek waarbij gekeken wordt of preventief antibioticagebruik na een tekenbeet de ziekte van Lyme kan voorkomen. Van de ruim 3400 teken die afgelopen jaar via Tekenradar.nl naar het RIVM zijn opgestuurd bleek ruim 20 procent besmet te zijn met de Borrelia bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Ongeveer drie procent van de mensen met een tekenbeet liep de ziekte van Lyme op.

Het is  nog onduidelijk in hoeverre preventief antibioticagebruik werkzaam kan zijn in de Nederlandse situatie. Daarom wordt vanaf vandaag aan mensen die een tekenbeet registreren op Tekenradar.nl en de teek nog bewaard hebben om op te sturen, gevraagd of ze mee willen doen aan het onderzoek. Hierbij worden deelnemers  ingedeeld in  twee groepen. De ene groep wordt gevraagd om in overleg met de eigen huisarts binnen drie dagen na het verwijderen van de teek éénmalig antibiotica in te nemen. De andere groep wordt gevraagd om juist geen antibiotica te nemen. Naar verwachting duurt het onderzoek 4 jaar.

Tekenradar.nl startte een jaar geleden met als doel om te bepalen hoe vaak de ziekte van Lyme ontstaat na een tekenbeet. Met ruim 7000 geregistreerde tekenbeten en meer dan 3400 opgestuurde teken, groeide Tekenradar.nl uit tot het grootste onderzoek ter wereld naar het risico op Lyme na een tekenbeet. De grote deelname aan Tekenradar.nl maakt het mogelijk om het onderzoek nu uit te breiden en een antwoord te  zoeken op de veel gestelde vraag of mensen na een tekenbeet preventief antibiotica voorgeschreven moeten krijgen.

Locaties van via Tekenradar.nl gemelde tekenbeten en aantal tekenbeten per provincie per 100.000 inwoners.
Locaties van via Tekenradar.nl gemelde tekenbeten en aantal tekenbeten per provincie per 100.000 inwoners.

Van de 2828 mensen die in 2012 een teek opgestuurd hebben via Tekenradar.nl en elke drie maanden een enquête invulden, ontwikkelden 76 mensen (2,7 procent) de ziekte van Lyme Daarvan kregen  61 mensen alleen een erythema migrans (rode ringvormige huiduitslag) en 15 mensen een ernstiger vorm van de ziekte. Bij 8 van de 76 ziektegevallen (11 procent) is geen erythema migrans waargenomen. De ziekteverschijnselen ontstonden meestal (91 procent) binnen drie maanden.

Aangezien 22 procent van de opgestuurde teken besmet bleek met de Borrelia bacterie, is de conclusie dat een beet met een besmette teek lang niet altijd de ziekte van Lyme tot gevolg heeft.

Inwoners van de provincie Drenthe meldden relatief de meeste tekenbeten, gevolgd door Groningen, Utrecht en Gelderland. In de provincie Utrecht werden relatief de meeste mensen ziek na een tekenbeet en in Flevoland de minste mensen.