grootschalige veehouderij

Nieuws

Grootschalige veehouderij in Nederland

Gepubliceerd op
23 november 2011

In de maatschappelijke discussie over grootschalige veehouderij ontbrak tot op heden een goed overzicht van het aantal bedrijven en de ontwikkeling daarvan.

veehouderij.jpg

Daarom heeft Alterra, onderdeel van Wageningen UR, op verzoek van het ministerie van EL&I een overzicht gemaakt van de ontwikkeling van het aantal veehouderijbedrijven per provincie groter dan 300 en 500 NGE; dit is ook gedaan voor bedrijfslocaties met veehouderij en de daarbij behorende milieuvergunningen. Het blijkt dat de meeste grootschalige veehouderijbedrijven hun activiteiten op één locatie hebben ontwikkeld. Ook blijkt dat er in de huidige milieuvergunningen nog veel niet-benutte ruimte aanwezig is, zowel bij grote als kleine bedrijven. De NGE is een economische indicator; vanuit de maatschappelijke discussie zijn echter ook indicatoren gewenst voor de aspecten landschap, milieu, dier- en volksgezondheid en dierenwelzijn.

Meer informatie: