Nieuws

Grote opkomst bij de alumnibijeenkomst Jakarta op vrijdag 11 oktober

Gepubliceerd op
16 oktober 2013

Op vrijdag 11 oktober vond de vierde in een reeks van jubileumbijeenkomsten voor alumni plaats, dit maal in Jakarta. De alumnibijeenkomst maakte deel uit van een reeks evenementen die wordt georganiseerd in het kader van het feestjaar ter ere van het 95-jarig bestaan van Wageningen University. Het evenement vond plaats in het Erasmus Huis van de Nederlandse ambassade en werd georganiseerd door NESO Office Indonesia. Er waren ongeveer zeventig alumni aanwezig. Veel van deze alumni waren uit allerlei delen van Indonesië gekomen om de bijeenkomst bij te wonen, die zowel een reünie met oud-studiegenoten was als een gelegenheid om nieuwe contacten op te doen.

Voor het evenement werd gebruikgemaakt van de gastvrijheid van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, waar de alumni en de sprekers een warm welkom kregen van WUR-alumnus en thematisch waterdeskundige Peter de Vries. Delia de Vreeze, directeur alumnibetrekkingen, opende de bijeenkomst en benadrukte het belang om alumni wereldwijd betrokken te houden. Het feit dat er zo veel van de in Indonesië wonende alumni aanwezig waren, gaf volgens haar aan dat dit regelmatiger zou moeten gebeuren. Er werd gewezen op de huidige ontwikkelingen bij Wageningen UR en de groei van het aantal masterstudenten en promovendi. Tevens werd de samenwerking met Indonesië ten aanzien van zowel onderwijs als onderzoek belicht.

De sprekers van die avond gingen nader in op het concept van de groene economie: hoe kunnen wij ten volle profiteren van het groene goud? Onder leiding van Rien Bor werd een levendige discussie ingezet, niet alleen tijdens, maar ook na de drie presentaties.

De eerste presentatie werd gegeven door dr. Huub Löffler, Directeur Wageningen Internationaal, en ging over het belang van een duurzame groene economie en de dilemma's waar wij allen – maar zeker ook Indonesië – voor staan ten aanzien van de vraag hoe wij voor een duurzame groene economie moeten zorgen. Wordt het de eerste generatie bio-economie, waarbij levensmiddelen worden gebruikt als biobrandstoffen, waardoor ze een directe concurrent wordt van de voedingsmiddelenindustrie? Of ontpopt de tweede generatie bio-economie zich tot de meest duurzame oplossing? Hierbij worden non-foodproducten gebruikt als biobrandstoffen, wat indirect in strijd is met het creëren van voldoende voedselvoorraden.

De tweede presentatie werd gegeven door dr. Idwan Suhardi, senior adviseur van het ministerie van Onderzoek en Technologie (RISTEK) en lid van het bestuur van de Innovatieraad van Indonesië. Zijn presentatie gaf een helder overzicht van de complexiteit van de invoering van een bio-economie in Indonesië, of het nu gaat om een groene, blauwe of rode economie. Zo ontstond er een beeld van het enorme land dat de democratie Indonesië is, van hoeveel monden er dagelijks moeten worden gevoed en hoe dit kan en moet worden verwezenlijkt, waarbij het primaire proces de belangrijkste factor is.

Ten slotte gaf alumna Aretha Aprilia, directeur van het Indonesisch Centrum voor Duurzame Consumptie en Productie van de Universiteit van Surya, een voordracht over de ontwikkelingen op het gebied van afvalwaterbeheer. Het was een zeer treffend voorbeeld van de verschillende maatschappelijke dilemma's die verweven zijn met de Indonesische samenleving en van de mogelijke technologische ontwikkelingen die kunnen worden uitgevoerd, en van hoe deze twee hand in hand moeten gaan om te kunnen slagen.

Gedurende de presentaties en daarna vond er een levendige discussie plaats, die werd geleid door Rien Bor. Deze ging met name over de moeilijkheden en vragen ten aanzien van afvalwaterbeheer in Indonesië.

De avond werd voortgezet met een informele receptie met een buffet. Dit bood alle gelegenheid om verder te discussiëren over het onderwerp van de groene economie. Velen haalden herinneringen op aan de studententijd in Wageningen. Men realiseerde zich dat de opleiding voor veel alumni nog altijd een zeer voorname rol speelt, of men nu recentelijk of veertig jaar geleden is afgestudeerd. Ook werd er nog gesproken over ideeën voor toekomstige activiteiten voor alumni, waarvan hopelijk snel akte.