Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions winnaar van de door de gemeente Amsterdam uitgeschreven ontwerpwedstrijd voor een technologisch instituut

Nieuws

Grote rol Wageningen UR in technologisch instituut Amsterdam

Gepubliceerd op
13 september 2013

In het nieuwe technologisch instituut in Amsterdam gaat Wageningen UR (University & Research centre) een belangrijke rol spelen. Het plan voor een Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions - ingediend door TU Delft, Wageningen UR, Massachusetts Institute of Technology (MIT) en enkele grote bedrijven - is op 13 september 2013 door een jury uitgeroepen tot "de overtuigende winnaar" van een door de gemeente Amsterdam uitgeschreven ontwerpwedstrijd.

Wij zijn buitengewoon verheugd als consortium zo overtuigend uit deze contest te zijn gekomen. Het geeft ons de kans om samen met Amsterdam nog sterker te werken aan onze ambitie om de wereldbevolking, waarvan een steeds groter deel in steden woont, te voorzien van gezonde voeding in een leefbare omgeving, bij uitstek de domeinen waar Wageningen UR sterk in is.
Dr Aalt Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR

Amsterdam als Living lab

Centraal in het voorstel staat Amsterdam als ‘living lab’, de stad als experimenteerruimte. Door gegevens te verzamelen over de stromen van de stad, zoals verkeer, energie, voedsel, mensen, afval en klimaat, kunnen passende innovatieve oplossingen ontworpen worden en in de stad worden toegepast en geëvalueerd. De ontwikkelde kennis en toepassingen kunnen vervolgens over de hele wereld geëxporteerd worden.

Advanced Metropolitan Solutions

The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) is een plan voor een topinstituut op het gebied van toegepaste stedelijke technologie en ontwerp. Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de stad; in 2030 zal naar verwachting zo’n 70% procent van de wereldbevolking in de metropolen leven. Dat stelt de maatschappij voor grote uitdagingen, waaronder op het gebied van verkeersstromen, voedsel, afval, energie en gezondheid. AMS wil vanuit een multidisciplinaire aanpak onderzoek doen naar deze vraagstukken, oplossingen ontwikkelen en implementeren. Talent wordt opgeleid, aangetrokken en behouden voor Amsterdam. Dit moet leiden tot tientallen nieuwe bedrijven en veel werkgelegenheid.

Onderzoek en onderwijs

Een innovatieve, ondernemende Masteropleiding op het gebied van Metropolitan Solutions vormt het hart van het AMS-onderwijs, nauw verbonden aan het onderzoek. Deze wordt in Amsterdam ‘on campus’ aangeboden, maar ook deels in Delft en Wageningen.

Onderhandelingen met gemeente Amsterdam

De komende weken starten de verkennende gesprekken tussen de gemeente en de betrokken partijen over de realisatie van het technologisch instituut. De gemeente voert in eerste instantie onderhandelingen met het winnende consortium, daarna wordt mogelijk ook nog onderhandeld met de andere partijen. De gemeenteraad van Amsterdam beslist uiteindelijk over het eindresultaat.

Partners

Het consortium voor het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions is een netwerk van partners met wereldwijd bereik. TU Delft, Wageningen UR en MIT vormen het academische hart van het initiatief. Ze werken samen met partners Accenture, Alliander, Cisco, IBM, KPN, Shell, Waternet, Amsterdam Smart City, ESA, TNO, Waag Society en de stad Boston.