Project

HBO-lesmateriaal plantenziektekunde

Doelstelling van het project is het ontwikkelen van lesmateriaal over plantenziektekunde toegesneden op het huidige HBO-onderwijs. Plantenziektekundige onderwerpen worden in het HBO steeds minder gedoceerd in aparte vakken, maar steeds meer als onderdeel van breder ingestoken vakken. Daardoor is de vakdocent plantenziektekunde in het groene Hbo-onderwijs aan het verdwijnen.

Tegelijkertijd maakt een aantal studierichtingen een sterke groei door. Docenten die een onderdeel plantenziektekunde geven, missen momenteel een geschikte syllabus. Veelal gebruiken ze materiaal dat gebaseerd is op verouderde WU-syllabi. De inhoud van deze syllabi is echter niet toegesneden op de Hbo-student. Vaak is er te veel detail. Bovendien ontbreekt een praktische context voor het toepassen van de kennis. Deze praktische context is nodig, omdat Hbo-studenten (anders dan WO-studenten) primair worden opgeleid tot bijv. voorlichter of praktijkonderzoeker.

Aanpak en resultaten

Wageningen University verzorgt zelf onderwijs op BSc-niveau. Dit niveau is vergelijkbaar met Hbo-niveau, maar de context is wel verschillend: praktijkgericht op het Hbo en onderzoekgericht op de universiteit. Het materiaal dat nu al aanwezig is op de universiteit is dus niet één op één te kopiëren. Om het geschikt te maken voor het Hbo is een vertaalslag nodig. Docenten van Wageningen University leveren in dit projecten hieraan een bijdrage.  

De betrokken HBO-docenten bewaken de didactische kwaliteit. Zij zijn immers degenen die de materialen zullen gaan gebruiken in hun lessen. Op basis van het aanwezige WU-materiaal zullen zij aangeven welke onderdelen wel en welke onderdelen niet relevant zijn voor het Hbo, alsmede welke onderdelen nu nog ontbreken. Nieuwe wetenschappelijk ontwikkelingen zullen vooral worden beschreven en aangedragen door WU-docenten, waarbij Hbo-docenten zich focussen op de didactische kant. WU- en Hbo-docenten zullen de teksten over en weer proeflezen, opdat de inhoud juist is en op een geschikte manier wordt verwoord. Onderdelen die ‘klaar’ zijn kunnen direct in de Hbo-lessen worden getest en desgewenst worden aangepast.

Stap I: Schrijven / samenstellen van de reader, bestaande uit tekst, illustraties, vragen en antwoorden, die voldoet aan de wensen van de verschillende Hbo-instellingen.

 • Reader schimmels en bacteriën (incl. proeflezen): mei-aug 2011
 • Verkenning inhoud en vorm digitale module schimmels en bacteriën: aug-sep 2011
 • Reader nematoden: okt 2011-jan 2012
 • Reader insecten en mijten: jan-april 2012
 • Reader virussen: mei-sept 2012
Stap II:
 • Samenstellen en bouwen digitale module schimmels en bacteriën: okt-nov 2011
 • valuatie gebruik module (werkbaarheid, aantal benodigde cases etc.) en aanpassing: dec 2011-juni 2012
 • Samenstellen en bouwen digitale module nematoden: juli-okt 2012
 • Samenstellen en bouwen digitale module insecten en mijten: nov 2012-feb 2013
 • Samenstellen en bouwen digitale module virussen: feb-juni 2013

Samenwerking

Het projectteam werkt nauw samen met het GKC-programmateam Plantgezondheid.

Docenten van de volgende opleidingen zijn hierin georganiseerd:

 • HAS Den Bosch - Tuinbouw en akkerbouw
 • HAS Den Bosch - Toegepaste biologie
 • CAH Dronten - Tuinbouw en akkerbouw
 • CAH Almere - Toegepaste biologie
 • Van Hall Larenstein Leeuwaarden - Tuin- en akkerbouw
 • Van Hall Larenstein Leeuwarden - Biotechnologie
 • InHolland Delft - Greenport, Business & Retail.

Dit programmateam gaat in september 2011 op in het nieuwe Programmateam Plant, waarvan de betreffende onderwijsinstellingen grotendeels deel blijven uitmaken. Alle betrokken docenten hebben behoefte aan een vernieuwde reader over plant-pathogene schimmels, bacteriën, virussen, nematoden en plantbelagende insecten/mijten, die is toegesneden op de Hbo-student.

Een deel van de betrokken docenten heeft behoefte aan een omliggende schil waarin problemen uit de praktijk worden geschetst en waarin de informatie uit de reader selectief (op aanvraag) wordt gepresenteerd, bij voorkeur een digitale module. Hiervoor is een verkenning nodig om ervoor te zorgen dat er:

 1. efficiënt gebruik kan worden gemaakt van de informatie uit de reader
 2. een module wordt gemaakt die geschikt is voor probleemgericht onderwijs
 3. een module wordt gemaakt die door alle betrokken Hbo-instellingen wordt omarmt

Deze verkenning zal worden uitgevoerd voor het onderdeel Fytopathologie (schimmels en bacteriën).