Project

Haalbaarheid opschaling NatuurWijs naar Nationale Parken

De Wetenschapswinkel onderzoekt de mogelijkheden om het natuurbelevingsprogramma NatuurWijs aan te bieden aan Nationale Parken.

De Wetenschapswinkel en Kennisinstituut Alterra* hebben onderzocht of het mogelijk is om het natuurbelevingsprogramma NatuurWijs voor groep 4 tot en met 8 van de basisschool aan de bieden  aan een aantal Nationale Parken. Centrale vraag is: hebben scholen en Nationale Parken interesse in dit aanbod? Wat vinden vrijwilligersorganisatie voor Natuur- en Milieueducatie zoals IVN hiervan? Opdrachtgever was het NatuurCollege.

*Kennisinstituut Alterra is onderdeel van Wageningen UR

Onderzoek

NatuurWijs_200px.jpg

We hebben hiervoor vanuit diverse perspectieven gekeken naar de wenselijkheid en haalbaarheid. We hebben ook gekeken of er een meerwaarde is voor Nationale Parken. Maar ook of subsidiestromen en inzet van middelen mogelijk zijn. Tot slot zijn we nagegaan hoe een en ander organisatorisch en maatschappelijk in te passen is.

Uitbreiding NatuurWijs

De conclusie is dat NatuurWijs een meerwaarde kan zijn in het huidige educatie-aanbod van Nationale Parken. Het unieke van NatuurWijs is de combinatie van leren met hoofd, hart en handen, de meerdaagse opzet en de natuurbenadering vanuit een bepaalde context.
Maar het aanbieden aan Nationale Parken lijkt op dit moment (nog) geen reële optie. Reden hiervan is dat de meeste parken ervoor hebben gekozen een ander natuureducatieprogramma in te voeren. Ons advies is dan om het programma NatuurWijs te gebruiken voor locaties in een meer stedelijke omgeving. Hier wonen immers kinderen die relatief het meest vervreemd zijn van de natuur.

Inzet vrijwilligers

foto: NatuurWijs

We hebben ook gekeken of het mogelijk is om alleen vrijwilligers in te zetten voor de rol van NatuurWijzer oftwel NatuurWijsgids. De conclusie is dat dit effect kan hebben op de kwaliteit van NatuurWijs. We adviseren dan ook dat boswachters betrokken moeten blijven bij NatuurWijs, bijvoorbeeld als coach van de vrijwilliger. Dit is nodig om het leren met hoofd, hart en handen uit te kunnen voeren. Het is daarbij cruciaal dat de boswachter en vrijwilliger actief zijn in hetzelfde gebied.

Rapport

Op 19 april heeft Annelies Hupkes (opdrachtgever namens het NatuurCollege) het rapport aangeboden aan Keelin O'Connor, de nieuwe directeur van de Stichting NatuurWijs.

Op 19 april 2012 was de eindpresentatie van het Wetenschapswinkelproject NatuurWijs. Annelies Hupkes is opdrachtgever namens het NatuurCollege. Zij heeft het onderzoeksrapport aangeboden aan Keelin O’Connor, de nieuwe directeur van de Stichting NatuurWijs. De titel van het rapport is 'NatuurWijs in de toekomst - Verkenning van de haalbaarheid van uitvoering door vrijwilligers en van opschaling naar Nationale Parken'.

Over NatuurWijs

NatuurWijs is een natuureducatieprogramma voor de basisschool, waarbij kinderen van groep 4 tot en met 8 in een schooljaar drie dagen met een boswachter de natuur ingaan. Het doel is om kinderen zelf kennis te laten maken met de natuur en hen de verbondenheid met de natuur te laten ervaren. Hiermee wil NatuurWijs op de lange termijn een basis leggen voor een duurzame samenleving. NatuurWijs is in 2006 gestart. Inmiddels zijn er 20 locaties in Nederland waar het programma wordt aangeboden, onder andere in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Zie bijvoorbeeld: De klas uit, het bos in! met NatuurWijs.