Project

Handboek Natuur en Gezondheid

Het resultaat van dit project bestaat uit een handboek ter ondersteuning van de minor “Mens en Natuur” van de opleiding Bos en Natuurbeheer van Van Hall Larenstein. In dit handboek worden theorie en praktijkvoorbeelden toegankelijk gemaakt voor de HBO student: de toekomstige ontwerper, beheerder, beleidsvoorbereider en docent.

De minor “Mens en Natuur” van de opleiding Bos en Natuurbeheer van VHL is gericht op het fysieke en mentale welbevinden van de mens in relatie tot zijn natuurlijke leefomgeving. De minor wordt gevolgd door studenten Bos en Natuurbeheer, Tuin & Landschapsinrichting van VHL, Sport en Gezondheidsmanagement van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en andere studenten die geïnteresseerd zijn in de relatie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving.

Binnen Wageningen UR (Universiteit en DLO-instituten) wordt al vele jaren in nationaal en internationaal verband onderzoek gedaan naar de relatie tussen natuur en gezondheid. De laatste jaren ligt het accent op het belang van groen in de directe leefomgeving voor kwetsbare doelgroepen zoals kinderen en ouderen. Dit onderzoek heeft een breed scala aan zowel theoretische als direct in de praktijk toepasbare kennis opgeleverd. Vooral de kennis over praktijkvoorbeelden (“best practices”) en de kennis over ontwerpen met groen voor gezondheid sluit zeer goed aan bij het praktijkgerichte karakter van de minor “Mens en Natuur”.

Doelgroepen

De doelgroep is in eerste instantie de student, maar het handboek en eventuele andere (les)materialen kunnen in een later stadium gebruikt worden door medewerkers in beleidsondersteunende diensten, binnen de gezondheidszorg en door beheerders van (groene) openbare ruimten.

Aanpak

Stap 1: Vraag / aanbod analyse en strategie ontwikkeling

De eerste stap bestaat uit een serie bijeenkomsten waarin de kennisbehoefte van VHL en het kennisaanbod bij Wageningen UR nader worden verkend en op elkaar afgestemd. Onderzoekers van Wageningen UR zullen ook meedraaien in lessen en activiteiten binnen de opleiding, en gesprekken voeren met studenten, om een goed beeld te krijgen van de kennisbehoefte.

Stap 2 Opstellen synopsis

De tweede stap bestaat uit het opstellen van een uitgebreide synopsis (inhoudsopgave) voor het handboek. Er wordt gestreefd naar een gevarieerde, uitnodigende opzet, waarin meer wetenschappelijke kennis en praktijkvoorbeelden een gelijkwaardige plaats krijgen. Ook zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van aanvullende interactieve lesmaterialen en “doe-opdrachten”.

Stap 3 Maken handboek

De derde stap bestaat uit het uitwerken van de synopsis tot een concreet handboek. Hiervoor zal door de leerstoelgroep SRA van WU een redacteur (tijdelijk medewerker WU met relevante expertise) worden aangesteld die de benodigde informatie verzameld en bewerkt. De redacteur zal ook verschillende onderzoekers uitnodigen om tekstbijdragen aan te leveren.