Project

Handboek voor Arctische Operaties

Dit Joint Industry Project heeft tot doel om onderzoek te doen voor het opzetten van normen en richtlijnen voor Nederlandse offshore contractors. Het project levert een bijdrage aan internationaal aanvaarde normen en richtlijnen voor Arctische operaties.

De operationele uitdagingen in Arctische gebieden en de grenzen van best practices worden gedefinieerd. Hierdoor kunnen werkseizoenen beter worden beoordeeld en mogelijk ook langer worden; dit verminderd de algehele risico's.

De Nederlandse offshore industrie heeft de ambitie om op grote schaal operaties uit te voeren in Arctische gebieden. Voorbeelden zijn de installatie en de exploitatie van olie-en gas productie-installaties en pijpleidingen. De term Arctic verwijst naar gebieden waar ijs, permafrost en lage temperaturen van invloed kunnen zijn op het ontwikkelen en uitvoeren van offshore-activiteiten. Dergelijke gebieden vindt men in bijvoorbeeld de Beaufort Zee, maar ook de Kaspische Zee.

Op dit moment is er geen standaard voor veilige operaties door dienstverlenende bedrijven in Arctische gebieden. Om de industrie te ondersteunen en de ontwikkeling naar minimale milieu-impact te garanderen, wordt voorgesteld om instructies/standaarden voor dergelijke activiteiten te ontwikkelen, gericht op baggeren, sleuven graven, pijpen leggen en de installatie en ontmanteling van platforms. Het gedetailleerd ontwerpen van installaties en apparatuur is geen onderdeel van dit project om dat dit gedekt wordt onder ISO 19906.

De ontwikkeling van richtlijnen en maatregelen in de moderne industrie is functioneel en is afhankelijk van methoden en gebruikte technologie, in dit geval voor Arctische operaties. Internationaal geaccepteerde normen en richtlijnen vereisen samenwerking tussen het projectinitiatief en overheidsinstanties en internationale normalisatie-instellingen zoals ISO en IMO. Het is de bedoeling om met deze te koppelen door middel van een EU-coördinatie actie.

Resultaten

  • Standaard procedure voor milieu effect rapportage
  • Cumulatieve Impact Beoordeling & Ecosysteem Effect Keten
  • Effecten zijn een functie van de intensiteit van drukfactoren en de gevoeligheid van ecosysteem componenten
  • Interacties tussen ecosysteem componenten zijn opgenomen in de methode
  • Zowel negatieve als positieve effecten
  • Kwalitatieve benadering als afbakening voor semi-kwantitatieve en kwantitatieve benadering
  • Semi-kwantitatieve benadering resulteer in relatieve effecten
  • Kwantitatieve benadering resulteert in absolute effecten.