Haring

Nieuws

Haring en kabeljauw hebben een complexe ecologische relatie

Gepubliceerd op
5 december 2013

Haring en kabeljauw beïnvloeden elkaars bestand. Wanneer de ene soort wordt bevist, heeft dit via het voedselweb ook effect op de ander. Deze wederzijdse afhankelijkheid heeft zeer waarschijnlijk bijgedragen aan de historische fluctuaties van deze soorten in de Noordzee.

Tot dusver werd de ontwikkeling van deze visbestanden verklaard op basis van voedselbeschikbaarheid en visserij op de betreffende soort zelf. Het bestaan van deze interactie tussen haring en kabeljauw heeft ook consequenties voor het beheer van deze belangrijke visbestanden.

Dat is de uitkomst van een modelstudie van Daniel van Denderen en Tobias van Kooten, onderzoekers van Wageningen University en IMARES Wageningen UR, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Ecosphere getiteld: ‘Size-based species interactions shape herring and cod population dynamics in the face of exploitation’.

Haring en kabeljauw beïnvloeden elkaars bestand

Tussen haring en kabeljauw bestaat een complexe ecologische relatie. Haring en kabeljauw eten elkaars jongen, terwijl die jongen concurreren om voedsel. Bovendien eet grote kabeljauw ook volwassen haring. Wanneer de ene soort wordt bevist, heeft dit via het voedselweb ook effect op de ander. Deze studie laat zien hoe onder invloed van bevissing, haring en kabeljauw elkaars bestand beïnvloeden, en hoe dat mogelijk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de visbestanden in de Noordzee zoals bekend sinds ongeveer 1950.

Kabeljauw (Gadus morhua)

Interactie speelt grote rol

Tot dusver werd de ontwikkeling van deze visbestanden verklaard op basis van voedselbeschikbaarheid en visserij op de betreffende soort zelf. Uit deze modelstudie blijkt nu dat de interacties tussen de soorten een belangrijke rol kunnen spelen. Ook hebben ze belangrijke consequenties voor het bestandsbeheer.

Impact invoering 'Maximum Sustainable Yield'

Uit deze studie blijkt dat beheer gericht op een ‘Maximum Sustainable Yield’ (MSY) van haring kan leiden tot een ineenstorting van het kabeljauwbestand. Omgekeerd kan een verhoging van de visserij op kabeljauw leiden tot een sterke toename van de haringstand. Deze resultaten benadrukken de potentieel grote impact van interacties tussen soorten voor het herstel van kabeljauw in de Noordzee en de gevolgen daarvan bij de invoering van beheer gericht op MSY, zoals op Europees niveau wordt nagestreeft.