Promotie

Heftige verstoringen kenmerken tropisch bos

Tropische bossen werden lang gezien als relatief stabiele systemen, maar dit onderzoek laat zien dat deze bossen regelmatig worden getroffen door heftige verstoringen, zoals orkanen of droogtes, waarbij hele stukken bos worden platgelegd. Aanwijzingen hiervoor zijn gevonden in jaarringonderzoek in drie tropische bosgebieden in Bolivia, Kameroen en Thailand. Om verstoringen die in het verleden plaatsvonden te reconstrueren maakten we gebruik van ‘forensische bosecologie’, een analyse die zowel de leeftijdsopbouw als de ruimtelijke verspreiding van de bomen combineert.

Promovendus dr. M (Mart) Vlam
Promotor prof.dr.ir. GMJ (Frits) Mohren
Copromotor prof.dr. PA (Pieter) Zuidema
Copromotor dr PJ Baker
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer
Datum

wo 21 mei 2014

De studie laat zien dat alle drie de bossen kenmerken vertonen van heftige verstoringen die in het verleden plaatsvonden. Het proces van herstel na zulke verstoringen verklaart mogelijk recent gerapporteerde waarnemingen over toegenomen boomgroei en biomassa van tropische bossen in langlopende bosonderzoeken.

Het is aannemelijker dat tegenstrijdige waarnemingen van toegenomen en afgenomen groei van tropische bomen het resultaat zijn van natuurlijke bosontwikkeling dan van ‘global change’.
Mart Vlam

Belangrijkere rol van heftige verstoringen

Dit is in tegenspraak met de heersende opvatting dat een toename van de biomassa van bossen het gevolg is van toegenomen fotosynthese door gestegen CO2 concentraties in de atmosfeer. De belangrijkere rol van historische verstoringen betekent mogelijk dat het compenserende effect van tropische bossen op de opwarming van de aarde kleiner is dan eerder gedacht.