Henk Kamp

Henk Kamp is sinds 2012 minister van Economische Zaken. Eerder was hij al minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2002-2003), minister van Defensie (2003 - 2007) en minister van Sociale Zaken (2010 - 2012).

Henk Kamp was van 1972 tot 1977 stafmedewerker bij twee groothandels en werd in 1980, na zijn opleiding in Utrecht, rechercheur bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Van 1986 tot 1994 was hij wethouder van de gemeente Borculo. Tevens was hij in die periode lid van de Provinciale Staten van Gelderland voor de VVD. In 1994 nam Kamp zitting in de Tweede Kamer voor de VVD.