Project

Heritage sheep

Dit Europese project is gericht op de inventarisatie van de van oorsprong in Nederland voorkomende schapen rassen inclusief de identificatie van bedreigingen en risico’s voor deze rassen.

Heritage Sheep Breeds (HSBs) zijn de genetisch verschillende, geografisch te vinden locale schapenrassen die zich aan de omgeving hebben aangepast. Deze regionale rassen spelen een belangrijke rol bij het culture erfgoed van de regio waar ze worden gehouden. Daarnaast worden de richtlijnen voor cryoconservering van genetisch materiaal van schapen vastgesteld en is sperma gewonnen van een tweetal schapenrassen in Nederland.