Nieuws

Het Nieuwe Telen Gerbera, teeltseizoen 2011 – 2012

Gepubliceerd op
21 februari 2013

Het derde jaar van het project Het Nieuwe Telen Gerbera heeft laten zien dat door sturing van daglengte en een hogere etmaal temperatuur, gecombineerd met sturing van de substraattemperatuur de productie kon worden gehandhaafd terwijl er is bespaard op elektra en warmte ten opzichte van een referentie situatie. Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Productschap Tuinbouw in het kader van het programma Kas als Energiebron.

gerbera.jpg

Het energiegebruik was 36 m3/m2 dit is een energie besparing was 19 m³/m2 ten opzichte van de referentie. De productie in de periode week 41-2011 tot en met week 10-2012 was voor Okidoki, Suri en Kimsey respectievelijk 11.1, 11.9 en 10.0 bloemen per m2 per week, maar het steelgewicht was lager dan in het tweede teeltseizoen. Bij Suri werd een deel van de bloemen te klein en had een te laag gewicht. De regeling van de ontvochtiging gecombineerd met luchtcirculatie voldeed in het derde jaar goed. De belichting is gestuurd op gewenste lichtsom per bloem per week. De ervaringen van het derde jaar zijn gebruikt door een groep gerbera telers om nieuwe systemen voor het nieuwe telen te beoordelen voor toepassing in de praktijk. Holsteijn Flowers heeft een systeem in een deel van hun nieuwbouw in 2012 toegepast.