Het Stedennetwerk Stadslandbouw geeft nieuwe impuls aan stadslandbouw

Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een schot in de roos. Het helpt gemeenteambtenaren die stadslandbouw een impuls willen geven, zowel binnen de gemeente als op landelijk niveau. Precies wat Praktijkonderzoek Plant & Omgeving voor ogen had toen de onderzoekers het initiatief namen dit netwerk op te richten.

Ambtenaren in diverse gemeenten houden zich bezig met stadslandbouw. Het zijn eenlingen, pioniers, die ieder proberen het onderwerp op de agenda te krijgen binnen hun gemeente. Ze zoeken ambtelijke en politieke steun om het onderwerp uit te bouwen. Of ze zoeken naar de juiste manier om burgers en ondernemers verder te helpen die zelf aan de slag wilden met een moestuin, lokale afzet van landbouwproducten of een andere vorm van stadslandbouw.  

Van elkaar leren

De onderzoekers van PPO wilden deze pioniers samenbrengen. Alleen samen zijn ze sterk genoeg om stadslandbouw een werkelijke sprong voorwaarts te laten maken. Daarom richtten de onderzoekers het Stedennetwerk Stadslandbouw op, dat een aantal keren per jaar bijeen komt.

In dit netwerk leren de ambtenaren van elkaar, ze doen inspiratie op om stadslandbouw in hun eigen gemeente op de kaart te zetten. Ook vinden ze steun aan elkaar, ontdekken ze van elkaar welke strategie wel werkt en welke niet en hoe ze knelpunten kunnen oplossen.

logo Stedennetwerk

Bijeenkomsten volgens vast stramien

De onderzoekers van PPO organiseren de bijeenkomsten, samen met een van de gemeenten. Daarbij hanteren ze drie principes:

  • Verdiepen. De bijeenkomst is zo ingericht dat boven tafel komt wat voor kennis nog nodig is om stadslandbouw te laten groeien. Indien nodig vindt er onderzoek plaats om tot een antwoord te komen. Een voorbeeld van zo’n vraag is wat de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) zijn van stadslandbouw.
  • Verbinden. Elke bijeenkomst brengen lokale ondernemers en burgers hun expertise en ervaring in en verbinden die aan de ervaring van de deelnemers. Die doen daarmee inspiratie op en krijgen praktische handvatten.
  • Verbreden. De onderzoekers en deelnemers brengen hun ideeën en kennis naar ‘buiten’; naar andere steden, naar overheden en naar andere initiatiefnemers van stadslandbouw, zodat de stadslandbouw ook in andere gemeenten kan groeien.

Gemeenteambtenaren samen met ondernemers

Het stedennetwerk ontwikkelt zich zo steeds verder. Inmiddels nemen niet meer alleen ambtenaren deel aan het netwerk, maar ook ondernemers. Zo komen gemeentes in contact met ondernemende mensen die initiatieven ontwikkelen op het gebied van stadslandbouw.