Uitgave

Het brede beekdal als inrichtingsconcept

Alterra, onderdeel van Wageningen UR, heeft voor de Unie van Waterschappen een boekje gepresenteerd met een leidraad voor het inrichten van beekdalen. Het gaat hierbij om het beekdal als klimaatbestendige buffer in een veranderende leefomgeving. In een zeer toegankelijke tekst wordt uitgelegd wat het "5B-concept" inhoudt.

Doel van het boekje is om waterschappen en hun achterban te informeren en interesseren voor het beekdalbreed en duurzaam inrichten van beken en hun dalen. Alterra-onderzoeker Piet Verdonschot: "We hebben een systeem ontwikkeld voor de terugkeer van brede beekdalen met meerdere functies. Dit systeem wordt onder meer toegepast in de Peel en Maasvallei. Het boekje bevat naast de theoretische uitleg ook veel voorbeelden, illustraties en foto's, een stappenplan voor gefaseerde invoer en een procesontwerp."

boekomslag het brede beekdal

Het boek is primair gemaakt voor bestuurders van waterschappen. Daarnaast is het geschikt voor bestuurders van provincies, ecologen en hydrologen bij waterschappen en provincies en voor ministeries, Rijkswaterstaat en andere waterorganisaties. "We willen met dit boekje bijdragen aan een daadwerkelijke verbetering van de natuurkwaliteiten en de biodiversiteit in beekdalen, bij voorkeur duurzaam en op grote schaal," zegt Piet Verdonschot: "Daarbij gaat het om het verbeteren van de integrale aanpak van waterkwantiteits- en waterkwaliteitsproblemen. We willen onze kennis graag vertalen voor gebruikers en daarmee het belang benadrukken van (vaak langdurig) onderzoek om daadwerkelijk en innovatief beheers- en inrichtingsproblemen op te lossen."

Verkrijgbaarheid