Algenteelt in de glastuinbouw

Nieuws

Het groene goud - Algenteelt in de glastuinbouw

Gepubliceerd op
16 december 2013

Op 12 december organiseerde Wageningen UR Glastuinbouw een kennismiddag over Algenteelt in de glastuinbouw. Naast beleidsmedewerkers, toeleveranciers en diverse bedrijven bestond de helft van de 120 deelnemers uit telers. Silke Hemming, teamleider tuinbouwtechnologie bij Wageningen UR Glastuinbouw, licht toe: “Het is heel positief om te zien dat er vanuit de verschillende hoeken zoveel interesse is voor dit onderwerp. Ons doel met deze middag was om de diverse partijen samen te brengen en om kennis uit te wisselen.”

Productieprocessen vergelijken

Er is de afgelopen drie jaar veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat algen in een kas duurzaam en economisch geproduceerd kunnen worden. Hemming: “Er bestaan vele misvattingen over de kosten voor het produceren van algen in een kas. Ons onderzoek laat zien dat in vergelijking met andere productieprocessen, de kosten gelijk of zelfs lager liggen. De kostprijs voor de productie van 1 kg drogestof algen is vergelijkbaar met de kostprijs voor de productie van 1 kg drogestof tomaat.” Als je algen gaat telen in een kas gaat het wel om de productie van hoogwaardige stoffen zoals kleurstoffen, voedingssupplementen of farmaceutische stoffen. Voor de productie van biobrandstoffen of laagwaardige eiwitten is de productie van algen in tuinbouw inderdaad te duur.

Algenteelt

Er zijn op dit moment tuinbouwondernemers die, als test en dus op kleine schaal, begonnen zijn met het telen van algen. Volgens Hemming zijn er twee uitdagingen die aangepakt moeten worden, wil de algenteelt in de glastuinbouw daadwerkelijk een vlucht nemen. De eerste uitdaging heeft betrekking tot de teelt. Algen hebben net als andere tuinbouwgewassen licht, water en nutriënten, CO2 en een optimaal klimaat nodig om te kunnen groeien. Hemming: “Telers moeten, naast de praktische teeltervaring die ze al hebben, ook de specifieke kennis met betrekking tot de algenteelt opdoen. Goede kennis van zaken is noodzakelijk, want een alg is geen tomaat!”

Chemische industrie en glastuinbouw

Ten tweede moeten tuinbouwondernemers en marktpartijen beter met elkaar kennis maken of moeten tuinbouwbouwondernemers zelf de afzetketen organiseren. Hemming: “Tuinders zijn innovatief en niet bang voor grote investeringen, maar de chemische industrie en de glastuinbouw zijn twee werelden die ver van elkaar vandaan liggen. Het is dus van groot belang dat deze werelden dichterbij elkaar komen en kennis gaan delen.”

Realistische toekomst beeld

Kan de algenteelt in de glastuinbouw daadwerkelijk het groene goud van de toekomst worden? Volgens Hemming wel, mits er gekozen wordt om gezamenlijk verder te gaan. “Als alle betrokken partijen hun krachten meer zouden bundelen, dan zou het innovatieproces heel snel kunnen gaan.”

Presentaties Kennismiddag

Posters Kennismarkt stands