Project

Het meten van bewustzijn en / of bewusteloosheid bij landbouwhuisdieren

Dit project is erop gericht om een objectieve en praktische methode te ontwikkelen voor het beoordelen van bewusteloosheid bij het verdoven van slachtdieren.

De methode moet makkelijk toepasbaar zijn voor toezichthouders op slachterijen, zodat eenvoudig is aan te tonen dat een goede manier van verdoven wordt gebruikt in de betreffende slachterij. Dit kan de afzet van het vlees ten goede komen, omdat dierenwelzijn een steeds grotere rol speelt in de huidige maatschappij. Het onderzoek vindt plaats met vleeskuikens en slachtvarkens als modeldieren.

 

Bij de slacht is verdoven van het dier wettelijk verplicht. De belangrijkste eis is dat de verdovingsmethode een directe bewusteloosheid induceert of, wanneer dit niet het geval is, angst, pijn, stress en onnodig lijden voorkomt. Sommige verdovingsmethoden werken maar tijdelijk, zodat het dier voor een goed resultaat snel moet worden verbloed waardoor het sterft. Gebeurt dat niet snel genoeg, dan kan het dier weer bij bewustzijn komen, met onnodig lijden als gevolg.