Product of dienst

High Containment Unit

Wageningen Bioveterinary Research heeft van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een speciale vergunning om binnen de HCU te werken met virussen die besmettelijke dierziekten kunnen veroorzaken.

Wageningen Bioveterinary Research is hierbij aangewezen als nationaal referentieinstituut. In de HCU zijn de werkruimten zodanig ingericht dat er veilig gewerkt kan worden met deze virussen. Door de speciale constructie en veiligheidsmaatregelen blijven de virussen binnen de HCU. Bij verdenking van aangifteplichtige virusziekten zoals mond-en-klauwzeer (MKZ), varkenspest en vogelpest stuurt de dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) monsters in naar Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad voor diagnostisch onderzoek binnen de HCU. Daarnaast vindt er research plaats naar nieuwe en betere vaccins tegen dierziekten. De meeste Europese landen hebben daarvoor een HCU; de HCU in Lelystad is de enige in zijn soort in Nederland.


Veiligheidsmaatregelen

De HCU is een zodanig afgeschermd gebouw waardoor virussen niet naar ‘buiten’ kunnen ontsnappen. De volgende veiligheidsmaatregelen worden gehanteerd:

Er zijn diverse technische maatregelen getroffen (onderdruk, ontsmetting, luchtfilters) om te voorkomen dat het virus ontsnapt. Deze maatregelen zijn hieronder vermeld.

Medewerkers (en bezoekers) moeten van top tot teen gebruik maken van bedrijfskleding. Deze kleding wordt na gebruik gesteriliseerd. De medewerkers moeten zich tevens uitgebreid douchen alvorens ze het gebouw verlaten. Daarna mogen ze gedurende 72 uur niet in contact komen met dieren die gevoelig zijn voor MKZ.

Als extra veiligheid komen in een straal van 3 kilometer rondom de High Containment Unit geen boerderijen voor waar MKZ-gevoelige dieren worden gehouden.

Met deze maatregelen voldoet Wageningen Bioveterinary Research ruimschoots aan de eisen die gesteld zijn door de EU/FAO aan het werken met MKZ.

Technische maatregelen

Het voorkómen van het ontsnappen van het virus gebeurt door primaire en secundaire inperkingen.

Primaire inperking

Er wordt gewerkt in veiligheidskasten die door speciale luchtstroming en filtering het verspreiden van het virus tegengaan. De luchtstroom met het virus blijft daardoor binnen deze kast.

Secundaire inperking

Tussen de HCU en de omgeving is een gas-dichte afscheiding. Binnen die HCU heerst bovendien een lagere luchtdruk dan buiten, zodat er ook bij incidenten geen virus kan ontsnappen; luchtstromen gaan immers van hoge naar lage druk.

De HCU in en uit

Het betreden van de HCU en het naar binnen brengen van materialen gaat via toegangssluizen. Voor het verlaten van de HCU zijn speciale behandelingen nodig. Al het afvalwater, de geventileerde lucht, het laboratoriumafval, de gebruiksmaterialen en het personeel moet worden ontsmet vóórdat contact met de buitenwereld toegestaan is.

Luchtafvoer

In filterkasten wordt het virus uit de afgevoerde lucht weggevangen door absoluutfilters.

Afvalwater

Afvalwater wordt ontsmet door het te steriliseren met stoom.

Laboratorium- en dierlijk afval

Het laboratorium- en dierlijk afval wordt in sterilisatoren ontsmet met speciaal gas of met stoom

Veiligheidsmaatregelen

De vele technische voorzieningen die nodig zijn voor een veilige HCU worden goed gecontroleerd en alle belangrijke voorzieningen zijn uit veiligheidsoverwegingen dubbel uitgevoerd. Daarnaast is er onafhankelijk toezicht op het juiste beheer. De inperkingen, de veiligheidsregels en de beheersmaatregelen maken het mogelijk om binnen de HCU op een veilige wijze te werken met virussen die ernstige ziekten bij dieren veroorzaken.   


Bezoekersvoorschrift

Medewerkers en bezoekers krijgen vóór het betreden van de High Containment Unit een korte instructie. Zij moeten daarnaast voor het betreden verklaren zich aan de strenge veiligheidsregels te houden; deze bevatten ook beperkende maatregelen ná het vertalen van de HCU. Binnen de HCU wordt speciale laboratoriumkleding gedragen die na gebruik gesteriliseerd wordt. De mensen douchen bij het verlaten van de HCU en moeten zich daarna gedurende 72 uur aan quarantainevoorschriften houden: na bezoek aan de HCU mag men gedurende drie dagen direct daarop volgend geen pluimveebedrijven of locaties met voor MKZ gevoelige dieren bezoeken. Denk daarbij ook aan (kinder)boerderijen en veemarkten.

U kunt alvast het bezoekersvoorschrift lezen. Het bezoekersvoorschrift is ook beschikbaar in het Engels, Duits en Frans.

Downloads High Containment Unit

    Security Standards (107,82 kb)
    Bezoekers HCU nederlands (199,34 kb)
Bezoekers HCU engels (199,56 kb)
    Bezoekers HCU duits (203,73 kb)
    Bezoekers HCU frans (200,99 kb)