Project

HighTech Europe stimuleert innovaties in food

De Europese levensmiddelensector heeft innovaties nodig om te kunnen concurreren met bedrijven uit Amerika en opkomende economieën.

Daarvoor is onder andere een betere kennisdoorstroming nodig van academische onderzoeksresultaten naar middelgrote en kleine levensmiddelenproducenten. Het Europese Network of Excellence project HighTech Europe, een publiek-private samenwerking (PPS) waaraan 22 Europese onderzoeksorganisaties en bedrijven deelnemen, gaat hieraan een bijdrage leveren. Deze PPS heeft tot doel het innovatieproces in de Europese voedingsindustrie aanzienlijk te versnellen door partijen uit de levensmiddelensector bij elkaar te brengen en wetenschappelijke kennis, ook uit andere onderzoeksterreinen zoals biotechnologie en ICT, toegankelijk te maken.

Activiteiten

De PPS HighTech Europe voert verschillende activiteiten uit, die allemaal bijdragen aan het inventariseren van de belemmeringen bij kennisdoorstroming en het ontwikkelen van nieuwe instrumenten die de doorstroming bevorderen. Deze activiteiten zijn:

  1. Scenario-analyse maken voor de positionering van een toekomstig (reëel of virtueel) Europees Instituut voor Food Processing, en vervolgens een businessplan schrijven voor dit instituut. Wageningen UR (University & Research centre) is werkpakketleider van dit onderdeel.
  2. Een Interactive Technology Portal ontwikkelen. Dit is een zoekmachine waarmee bedrijven op een gemakkelijke manier toegang krijgen tot relevante datasheets met processen voor de levensmiddelenindustrie. De partners van HighTech Europe hebben inmiddels meer dan 50 sheets geplaatst.
  3. Kennisveilingen organiseren, waar wetenschappers hun (innovatieve) ideeën presenteren en geïnteresseerde bedrijven vervolgens met hen in gesprek gaan over de toepassing hiervan. In 2011 is met succes een eerste kennisveiling gehouden over verpakkingen (zie ook www.knowledgeauction.eu). 
  4. Jaarlijks een prijs uitreiken, de European Food Processing Implementation Award. In 2011 is de eerste Award uitgereikt aan Hertel GmbH uit Oostenrijk voor hun hop yield enhancer, een proces om de opbrengst van de hopextractie in het bierbrouwproces te verhogen.

Platform

HighTech Europe zoekt samenwerking met geïnteresseerde bedrijven en kennisinstellingen om zo de expertise van het netwerk uit te breiden. Hiervoor is een Associated Membership Platform (AMP) opgericht. Leden van het AMP kunnen wel voordeel halen uit de resultaten en activiteiten van het netwerk, maar hebben geen formele verplichtingen ten aanzien van het Network of Excellence. Lidmaatschap van het AMP legt bovendien de basis voor toekomstige netwerkactiviteiten, met als einddoel de oprichting van het European Institute of Food Processing. Er zijn inmiddels meer dan 35 partners.

Meer informatie over deze PPS is te vinden op www.hightecheurope.eu