Nieuws

Hoe IPCC klimaatrapport tot stand komt

Gepubliceerd op
26 september 2013

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties, de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), brengt op 26 september 2013 het eerste deel uit van een nieuw klimaatrapport. In 2014 zullen nog drie delen volgen. Wetenschappers en afgevaardigden van alle 194 VN-lidstaten schrijven tussen 23 en 26 september in Stockholm (Zweden) gezamenlijk de 'samenvatting voor beleidmakers' van deel 1 van het rapport.

Samenvatting voor beleidsmakers

“Regel voor regel bekijken de delegatieleden in Stockholm of ze het eens zijn met wat er in de samenvatting komt, waar de nadruk wordt gelegd en hoe zaken geformuleerd worden”, vertelt Wilco Hazeleger, verbonden aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en buitengewoon hoogleraar Klimaatdynamica aan Wageningen University. “De getallen staan vast, maar over de formulering van de samenvatting wordt gedebatteerd. Iedereen moet het daar mee eens zijn, want het klimaatrapport is een product van de Verenigde Naties, en dus van alle lidstaten.” Hazeleger licht het proces toe: “Aan de ene kant van de tafel zitten de afgevaardigden van de landen, aan de andere kant zitten de auteurs van het rapport, de wetenschappers. De delegatieleden kunnen voorstellen doen om de tekst aan te passen, maar die veranderingen worden alleen doorgevoerd als de wetenschappers het daar mee eens zijn.”

Meer zekerheid over klimaatverandering

Zolang het nieuwe rapport niet gepubliceerd is, wil Hazeleger over de inhoud ervan niet veel zeggen. Wel geeft hij aan: “In grote lijnen is het een herhaling van nieuws. Het IPCC bevestigt met nog meer zekerheid wat ook al in vorige rapporten stond.”

IPCC-rapport bestaat uit vier delen

In september 2013 komt slechts het eerste deel uit van het vijfde IPCC-klimaatrapport. Tot volgend jaar oktober zullen nog drie delen volgen. Dit eerste deel beschrijft de waargenomen fysieke veranderingen in onder meer broeikasgassen en aerosolen in de atmosfeer, in temperatuur van land, lucht en zee, mate van regenval, omvang van gletsjers en hoogte van de zeespiegel.

Deel twee, dat in het voorjaar van 2014 uitkomt, zal beschrijven in welke mate sociaal-economische en natuurlijke systemen kwetsbaar zijn voor klimatologische veranderingen. Aan dit rapport schrijven ook onderzoekers van Wageningen UR mee.

Deel drie (gepland voor april 2014) behandelt welke mogelijkheden er zijn voor aanpassing aan het veranderende klimaat en welke maatregelen de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer kunnen beperken.

Eind oktober 2014 verschijnt het samenvattende Synthesis Report, waarmee het vijfde Assessment Report van het IPCC is voltooid.