Bijeenkomst

Hoe uniek is een ras?

Organisator SZH en CGN
Datum

vr 3 december 2010

Locatie Lelystad
De SZH en het CGN organiseerden samen deze lezingen en discussiedag, bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de fokkerij en in de genetische achtergrond van zeldzame rassen, in het bijzonder leden en bestuurders van rasverenigingen, stamboeken en speciaalclubs. De themadag werd door 95 mensen bijgewoond.
Het doel van de lezingen was om informatie te verschaffen over hoe onderscheidend rassen zijn. In hoeverre zijn rassen genetisch of in uiterlijk verschillend? Onderzoekers gaven uitleg over genetische aspecten en een aantal rasverenigingen lichtte hun fokbeleid toe.
Elke presentatie werd afgesloten met een stelling. De gedeelde gezamenlijke conclusie was dat men niet al te streng de ouderdieren moet selecteren bij het behouden van een ras. De vraag die centraal moet staan is "welk soort dier we willen behouden en hoe doen we dat zo verstandig mogelijk". Weet wat je wilt, fok op een bepaald type en houdt een gevarieerde afstamming in de geselecteerde ouderdieren. Kun je een bepaald type of ras van 30 jaar geleden exact terugkrijgen? Nee, je krijgt nooit meer het dier van toen. Je kunt wel weer zo'n type fokken, maar de dieren zullen door "genetic drift" in hun DNA anders zijn dan de dieren van 30 jaar geleden. Belangrijk dus om de oude genen in de genenbank te bewaren en dit materiaal in bepaalde omstandigheden opnieuw te gebruiken.