Promotie

Hoe verspreiden infectieziekten (zich) als er geen direct contact is tussen gastheren?

Ondanks volledig transportverbod en andere veiligheidsmaatregelen weten dierziekten zich te verspreiden, zo is gebleken bij de meest recente uitbraken van bijvoorbeeld mond-en-klauwzeer, klassieke varkenspest en vogelgriep in Nederland en daarbuiten.

Promovendus drs. BAD (Bram) van Bunnik
Promotor prof.dr.ir. MCM (Mart) de Jong
Copromotor dr. TJ (Thomas) Hagenaars
Copromotor Dr. G Nodelijk
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Kwantitatieve veterinaire epidemiologie
Datum

ma 23 juni 2014 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Met behulp van wiskundige modelanalyse is aangetoond dat transmissie van ziektekiemen tussen op afstand van elkaar levende dieren, zoals waargenomen in transmissieexperimenten, niet plaatsvindt via een directe route door de lucht, maar doordat de ziektekiemen langzaam de omgeving tussen zenderdieren en ontvangerdieren besmetten (door een combinatie van transportprocessen). Daardoor is er eerst een fase van opbouw van infectieus materiaal in de omgeving en zal er pas daadwerkelijke transmissie plaatsvinden als er voldoende infectieuze ziektekiemen aanwezig zijn bij het ontvangerdier.

Sterfte van de ziektekiem

Dit proces blijkt sterk afhankelijk te zijn van de mate van sterfte van de ziektekiem in de omgeving. Ook is aangetoond dat deze vorm van transmissie relevant is in een intensive-care afdeling van een ziekenhuis. Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat ziektekiemen met een lage sterfte lange tijd nadat de bron is verwijderd, nog steeds infecties kunnen veroorzaken, ook op verder verwijderde plaatsen.