Stage

Hoeckelingsdam

Onderzoek naar het effect op hydrodynamica, slib en ecologie

Omschrijving

Voor de kust van Durgerdam (NH) is tussen 2002 en 2005 een 1,6 kilometer lange zanddam aangelegd. Tussen de kust en de dam is het water ondiep gemaakt. De dam zou moeten zorgen voor luwte en de ontwikkeling van waterplanten in het achtergelegen gebied. De ontwikkeling van waterplanten is echter nooit goed op gang gekomen. De reden waarom is niet duidelijk maar zou kunnen liggen in het feit dat de doorstroming te groot is. Een mogelijke oplossing zou in dat geval bestaan uit het dichtzetten aan een zijde, mits dit geen negatieve ecologische effecten heeft, zoals algengroei.

Wat wij zoeken

Een afstudeerder/stagiair die onderzoek zou willen doen naar  de oorzaken van het niet goed functioneren van de dam en de mogelijke oplossingen daarvoor (bv het dichtzetten van de doorstroomopening). Voor het bepalen van de effecten op de hydrodynamica en slibtransport zal gebruik worden gemaakt van een Delft3D model voor het Markermeer. De doorvertaling naar ecologie zal gebeuren aan de hand van Habitat modellering. Wij zijn expliciet op zoek naar iemand die ge├»nteresseerd is in modelleren en kennis heeft van, of tenminste affiniteit heeft met, Delft3D modellering en Habitat modellering. Iemand die zowel kennis heeft van hydrodynamische / slibtransport processen als van ecologie.

Contact

logo.png

Thomas Vijverberg

024 3284040

Locatie: Nijmegen