Persbericht

Hoge voedselprijs door krapte in aanbod

Gepubliceerd op
21 juni 2011

De hoge voedselprijzen van de afgelopen tijd zijn veroorzaakt door misoogsten.

Hoge voedselprijs door krapte in aanbod

Exportrestricties van sommige landen hebben daar nog eens aan bijgedragen, evenals de zwakke dollar en de hoge olieprijs. De stijgende vraag naar biobrandstof drijft de agrarische prijzen op, maar daar zou normaal gesproken aan voldaan kunnen worden door een hogere productie. Speculatie heeft geen aantoonbare invloed gehad op de hoge voedselprijs.

Dit blijkt uit het rapport Price and prejudice: Why are food prices so high? dat vandaag verschijnt bij het LEI, onderdeel van Wageningen UR, aan de vooravond van de G20-bijeenkomst in Parijs, waar de landbouwministers van deze landen elkaar spreken over de voedselcrisis. De hoge prijzen zijn niet veroorzaakt door speculatie op de termijnmarkt, aldus het rapport. Het lijkt er wel op dat speculatie tot meer korte termijn prijsschommelingen heeft geleid.

Vooruitzichten

In de toekomst zal de vraag naar voedsel blijven stijgen door een groeiende en rijkere wereldbevolking en door een toenemende vraag naar biobrandstoffen. Hoewel ook het voedselaanbod nog steeds stijgt, vertraagt de opbrengstgroei. Veel productiegebieden hebben het plafond van hun productiecapaciteit bereikt.

Beleid met betrekking tot biobrandstoffen versterkt met name het verband tussen energie en landbouwmarkten, waarbij voedselprijzen sterker reageren op energieprijzen als deze laatste hoger zijn.

Meer transparantie

De onderzoekers wijzen op het belang van betrouwbare en actuele informatie over productie, marktvraag en voorraden om prijsschommelingen beheersbaar te maken. Deze informatie is in veel delen van de wereld niet voorhanden. Voorts zou de transparantie van termijnmarkten vergroot moeten worden. Een internationaal systeem van buffervoorraden lijkt een dure en inefficiƫnte oplossing, aldus het rapport. Beter kunnen in WTO-verband de exportrestricties ter discussie gesteld worden.

Op de lange termijn moet er meer voedsel geproduceerd worden, maar omdat dit tijd vraagt is een tijdelijke interventie in de markt wellicht nodig, om de gevolgen van prijspieken op te vangen voor de allerarmsten.

Meer over dit onderwerp