News

Hoog-pathogeen H5N8 aangetoond in wilde watervogels in Nederland

Published on
November 10, 2016

Het aviaire influenza virus (AI, vogelgriep) dat werd aangetoond in dode wilde watervogels is op donderdag 10 november door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) getypeerd als hoog-pathogeen H5N8.

In de zomer van 2016 werd melding gemaakt van H5N8 uitbraken in wilde vogels in Rusland. Deze maand werd het virus aangetoond in dode wilde watervogels in Hongarije, Polen en Duitsland.  In het verleden hebben HPAI virussen zich eerder langs deze vogeltrek route richting het westen van Europa verspreid. Het virus werd op 9 november door WBVR aangetoond in dode kuifeenden en futen, gevonden rond de Gouwzee ter hoogte van Monnikendam. Op dit moment wordt opgeroepen om dode wilde vogels te melden. Deze vogels zullen door WBVR onderzocht worden op aanwezigheid van het H5N8 virus. Dit zal meer informatie opleveren over de vogelsoorten waarin H5N8 aanwezig is in Nederland, en zo meer duidelijkheid geven over de verspreidingsroutes van het virus.

Maatregelen

Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor pluimveebedrijven voor heel Nederland een ophok-en afschermplicht ingesteld. Zie voor details het bericht van het Ministerie van Economische Zaken.