Nieuws

Hoogleraar adviseert EU over grondstoffenmarkt

Gepubliceerd op
10 december 2012

Door teruglopende landbouwsubsidies wordt het voor agrarisch ondernemers belangrijker de risico’s van prijsschommelingen af te dekken. De termijnmarkten voor grondstoffen bieden allerlei instrumenten voor risicomanagement, maar die zitten soms ingewikkeld in elkaar. Joost Pennings, hoogleraar Marktkunde en Consumentengedrag aan Wageningen University, is onlangs benoemd tot adviseur van de Europese Commissie over de grondstoffenmarkten als lid van de recent opgerichte Expert Group on Agricultural Commodity Derivatives and Spot Markets.

Agrariërs maken nu al gebruik van mogelijkheden op de grondstoffentermijnmarkten om zich te beschermen tegen al te veel prijsvolatiliteit. Ze kunnen bijvoorbeeld al ver vooruit de prijs vastzetten van de grondstoffen die ze nodig hebben (bijvoorbeeld voer voor hun dieren) en de producten die ze verkopen. Maar met veranderingen in het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), waardoor boeren minder inkomensgaranties hebben, is het essentieel dat ze nog beter inspelen op de kansen die er liggen en de risico’s die er zijn.

Regulering en transparantie

Het inbouwen van veiligheidsmarges biedt bescherming tegen mogelijke tegenslagen, maar kan de potentiële winst beperken. Agrarisch ondernemers moeten dus afwegingen maken en daarop hun strategie aanpassen om zichzelf een goed inkomen te garanderen. De Europese Commissie ziet toe op regulering van en transparantie van de markten. Gedegen inzicht in de werking van de ingewikkelde mechanismen op de termijnmarkten is daarvoor cruciaal. Daarom laat de Commissie zich adviseren door een Expert Group met afgevaardigden van alle lidstaten. Op 18 december is de eerste bijeenkomst van de Expert Group. De adviseurs komen enkele keren per jaar bij elkaar.

Joost Pennings is naast hoogleraar Marktkunde en Consumentengedrag aan Wageningen University ook verbonden aan de Universiteit van Maastricht en de University of Illinois in de Verenigde Staten van Amerika.