taart bij de boer

Nieuws

Horeca bij de boer: goed voor toerisme, extra regels vaak niet nodig

Gepubliceerd op
9 februari 2010

Kleinschalige en ondersteunende horeca op agrarische bedrijven is voor gemeenten redelijk eenvoudig te regelen in het bestemmingsplan, zonder bestemmingswijziging en vaak procedurevrij.

Dit blijkt uit onderzoek dat Wageningen UR heeft verricht in opdracht van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en LTO Noord.

Het platteland trekt steeds meer recreanten en agrarische ondernemers en hun gezinsleden spelen hierop in met onder andere campings, rondleidingen,verkoop van streekproducten en kleinschalige horeca. Horeca is een begrip dat breed of minder breed kan worden ingevuld. Een kopje koffie voor een excursie hoeft niet als horeca geregeld te worden; het schenken van melk en later een biertje aan overnachtende bezoekers wel. Knelpunt is dat zowel ondernemers als gemeenten vaak het idee hebben dat dit soort horeca volgens de regels niet kan en er daarom maar niet aan beginnen. Dat is een gemiste kans voor een vitaal landelijk gebied.

Platteland kan leren van bebouwde kom

Het blijkt dat het platteland kan leren van beleid en regelgeving van de bebouwde kom, want ook daar neemt vermenging van functies met allerlei vormen van horeca toe. Denk bijvoorbeeld aan een koffiecorner in een broodjeszaak. Diverse gemeenten hebben beleid opgesteld voor ondersteunende en kleinschalige horeca met afgeleide regelgeving, bijvoorbeeld ten behoeve van detailhandel. Dit biedt veel overeenkomsten en aanknopingspunten voor horeca op agrarische bedrijven. 

Checklist voor gemeenten

Een aantal voorbeelden van beleid voor kleinschalige en ondersteunende horeca (voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom) is bij dit onderzoek bekeken. Deze laten zien dat horeca op agrarische bedrijven redelijk gemakkelijk is te regelen in het bestemmingsplan, zonder bestemmingswijziging en soms zelfs procedurevrij. Het verslag van het onderzoek waarin een beeld wordt gegeven van gehanteerde definities, voorschriften en visies is te vinden op de websites van de VNG, de LTO-organisaties (LTO Noord, ZLTO en LLTB) en het LEI.

De notitie bevat verder een 'checklist ondersteunende horeca' voor gemeenten en een voorbeeldovereenkomst van het Uutbloashuusken (een plekje bij een particulier waar recreanten laagdrempelig kunnen uitrusten en iets eten of drinken) van het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. Gemeenten kunnen deze voorbeelden gebruiken bij het opstellen van hun eigen beleidsstukken. Voor agrarische ondernemers zijn ze nuttig om een beeld te krijgen van mogelijkheden en voorwaarden.

Goed voor toerisme

Gemeenten kiezen ervoor om ondersteunde horeca te stimuleren omdat deze bijdraagt aan de kwaliteit van het gebied. Zij dienen wel rekening te houden met de belangen van horecabedrijven. Zo moeten zogenaamde Rustpunten en Uutbloashuusken op een vastgestelde afstand van horecabedrijven af liggen en is er informatie te vinden over horeca- en recreatiegelegenheden in de omgeving. Gastvrijheid is het kernbegrip. Hierdoor blijven recreanten langer in de streek. Daar profiteren ook de recreatie- en horecaondernemers van.

Publicatie