Studentenverhaal

''Ik heb me gericht op de vraag langs welke wegen jonge ex-kindsoldaten in Sierra Leone reïntegreren in de samenleving."

Hanna Gooren had al keuzevakken op het gebied van rampenstudies gevolgd en vroeg zich al langer af wat er gebeurde in landen die net uit oorlog komen, hoe pakt zo’n land de draad weer op, en vooral de zwakkere groepen zoals jongeren.

Het heeft me erg geholpen dat ik een heldere planning gemaakt had.

Ruim een maand voor ze haar scriptie moest gaan beginnen is ze bewust op zoek gegaan naar onderwerpen, en kwam toen een artikel tegen in Internationale Samenwerking over kindsoldaten in Sierra Leone. Ze heeft zich vervolgens gericht op de vraag: ‘langs welke wegen reïntegreren jonge ex-kindsoldaten in Sierra Leone in de samenleving?' Het gaat dan om geaccepteerd worden door de gemeenschap, in je levensonderhoud kunnen voorzien, en uiteindelijk hopelijk ook gerespecteerd worden.

Belangrijkste conclusies van deze Bachelorscriptie: veel ex-kindsoldaten zijn buiten de officiële programma’s gereïntegreerd, omdat ze niet toegelaten werden door die programma’s (hoe bewijs je dat je kindsoldaat was), er soms lange wachtlijsten waren, omdat de re-integratiemethodes te ver afstonden van hun cultuur of omdat ze er niet op vertrouwden dat er voor hen –na de vakopleiding- ook daadwerkelijk banen zouden zijn.

De wegen die ex-kindsoldaten hebben genomen zijn heel divers. Hanna vond drie belangrijke alternatieve re-integratiewegen:

1) vrouwelijke ex-kindsoldaten die een ‘bush-huwelijk’ hadden tijdens de oorlog en vrijwillig of gedwongen bij hun man bleven.

2) ex-kind soldaten die niet naar hun oude dorp terugkeerden maar naar een nieuwe gemeenschap.

3) ex-kind soldaten die zijn gaan werken in de diamantmijnen of in de commerciele sex-industrie (vrouwen).

Hanna: 'Omdat de Bachelorscriptie nog een literatuurstudie is, kon ik niet ter plekke in Sierra Leone onderzoek doen. Ik was afhankelijk van wat andere onderzoekers er al over hadden opgeschreven. Toen bleek meteen al dat mijn centrale vraag nog door niemand was onderzocht. De onderzoekers bleken zich vooral gericht te hebben op de officiële reïntegratie-programma’s en de problemen die zich daarbij voordeden. Er is veel minder aandacht voor specifieke succesverhalen, en er is nauwelijks iets bekend over wat er gebeurde met degenen die niet meededen aan de officiële programma’s.

Ik moest het doen met korte fragmenten en speculaties. Juist omdat dit zo’n lastig te onderzoeken onderwerp is, heeft mijn eerste begeleider Gemma van der Haar me aangeraden nog een tweede begeleider, Paul Richards, erbij te vragen die veel weet over de situatie in Sierra Leone. Twee begeleiders is niet gebruikelijk maar het heeft mij erg geholpen, zij konden samen checken of de manier waarop ik de literatuur interpreteerde klopte. Het heeft me ook erg geholpen dat ik een heldere planning gemaakt had, en zo ongeveer elke twee weken een hoofdstuk af moest hebben en dat met mijn begeleiders besprak.

De Bachelorscriptie voelde voor mij echt als een test en een uitdaging, ter voorbereiding op de Master. Voor die test ben ik geslaagd! Mijn begeleiders vonden dat ik heel goed de essentie te pakken had. In mijn Master ben ik verder onderzoek gaan doen naar kinderen in benarde situaties in mijn afstudeeronderzoek over kinderarbeid in India.'