Alumniverhaal

"Ik ontwikkel trainingen en masterclasses voor de multinationals in het netwerk van IUCN."

Werken als expert bij een NGO is altijd mijn droom geweest. De keuzes voor de bachelor Communicatiewetenschappen, mijn master, stage en thesis zijn hier dan ook op gebaseerd. In de master Communication, Health and Life Sciences heb ik gekozen voor een minor in Forest & Nature Conservation. Mijn stage heb ik in Madagaskar gedaan voor het WWF.

In mijn werk heb ik contact met veel mensen vanuit verschillende disciplines.

Na mijn afstuderen heb ik eerst voor het LEI en de Erasmus Universiteit gewerkt. Momenteel ben ik werkzaam als coördinator van de Leaders for Nature Academy bij IUCN NL (the International Union for Conservation of Nature). Hierin ontwikkel ik trainingen en masterclasses voor de multinationals in het netwerk van IUCN NL om hen te ondersteunen in het verminderen van hun ecologische impact.

In mijn werk heb ik contact met veel mensen vanuit verschillende disciplines. Zo heb ik bijvoorbeeld intern vooral contact met biologen, terwijl ik extern veel contact heb met economen en medewerkers van de afdeling HRM. Allemaal hebben ze vanuit hun eigen achtergrond bepaalde kennis en een bepaalde manier van denken. Aan mij de taak om de vertaalslag te maken, zodat de informatie door al deze mensen begrepen wordt. Hierin kan ik de kennis die ik in de bachelor en master heb opgedaan goed toepassen.