Testimonial

Ilse de Mesel

Ilse De Mesel werkt in de afdeling Ecologie in Yerseke vooral mee aan onderzoeksprojecten rond benthos.

Ilse de Mesel
De mogelijkheid om toegepast onderzoek uit te voeren spreekt mij enorm aan. Ik vind het erg leuk werken in een prima sfeer. Ik ben dan ook ontzettend blij met mijn overstap naar Wageningen Marine Research.
Ilse de Mesel

Ilse de Mesel studeerde af aan de Universiteit van Gent als biologe, met een specialisatie in dierkunde. Daarna deed ze in het Labo Mariene Biologie – ook aan de UGent – zeven jaar fundamenteel onderzoek naar de ecologie van (meio)benthos. Ze is er gepromoveerd met een proefschrift over de relatie tussen diversiteit en het functioneren van ecosystemen. Aan de hand van experimenten werd nematoden-diversiteit gemanipuleerd en de impact op het decompositieproces en de bacteriële gemeenschap onderzocht.

Daarnaast was ze ook betrokken bij een aantal andere projecten. Zo trok ze naar Kenia, waar ze veldexperimenten uitvoerde in mangroves. Het benthische voedselweb werd geanalyseerd door proefveldjes te incuberen met 13C gelabelde voedselbronnen waarbij de opname van het label gevolgde werd door de tijd heen in verschillende benthische tropische groepen.

Na het afronden van haar promotie heeft ze twee jaar meegewerkt in een internationaal programma waarin voor het eerst het benthos in de Antarctische diepzee grondig werd bestudeerd. Ze kreeg de kans om tijdens twee campagnes aan boord van het Duitse onderzoeksschip ‘Polarstern’ monsters te verzamelen in de Weddell Zee voor onderzoek naar het meiobenthos. Samen met collega-onderzoekers, die elk een specifiek taxon onderzochten, werd een schat aan biodiversiteit en een ontzettend groot aantal nieuwe soorten ontdekt.

In 2006 maakte ze de overstap naar de dienst die voor België milieueffectenbeoordeling voor activiteiten op de Noordzee uitvoert, en monitoringprogramma’s voor vergunde activiteiten opstelt en opvolgt. Maar snel werd de heimwee naar het wetenschappelijk onderzoek te groot en zo kwam ze in mei 2009 bij Wageningen Marine Research terecht. In de afdeling Ecologie in Yerseke werkt ze vooral mee aan onderzoeksprojecten rond benthos.