Imboschberg

Provincie Gelderland
Ligging Rozendaal
Coordinaten 197.0-452.0
Hoogte tov NAP 50 tot 90 m
Oppervlakte 374.1 ha
Eigenaar/beheerder Natuurmonumenten
Bijzondere status Natura2000
Jaar van aanwijzing 1999
Delen beheerd tot 1999
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop leemhoudende stuwwallen; leemarme stuwwallen; puinwaaiers; oud bouwland
PNV Droog Wintereiken-Beukenbos
De Imboschberg
De Imboschberg

Bosreservaat de Imboschberg maakt deel uit van de Imbos binnen het Nationaal Park de Veluwezoom. Het bestaat zowel uit bos als uit heideterrein in de Rheder en Worth-Rheder Heide. De overgang tussen bos en hei wordt gevormd door de Ringallee, een oude door restanten van een beukenlaan geflankeerde weg.

Het beboste deel van het bosreservaat bestaat vooral uit grove-dennenaanplant. In het noordelijke deel van het reservaat zijn oude stukken wintereikenhakhout doorgeplant met grove den. Deze wintereikenstrubben komen hier nog veelvuldig voor. Dit deel van het bos komt al voor op een kaart uit 1766.

De stormen van 1972/1973 hebben vooral huisgehouden in enkele vakken die grenzen aan de hei. Hier is na het ruimen van het stormhout een spontane verjonging van grove den tot stand gekomen. De stormen waren aanleiding te bezinnen op het gevoerde bosbeheer. Door gerichte dunningen werd langzamerhand toegewerkt naar een natuurlijker bos en werden dode en kwijnende bomen niet meer weggehaald.

Het hele gebied wordt sinds 1989 begraasd door Schotse Hooglanders. De effecten van vraat op het bos zijn gering.

Kaart