Impact of health status on amino acid requirements of growing pigs. Towards feeding strategies for farms differing in health status

Promotie

Impact of health status on amino acid requirements of growing pigs. Towards feeding strategies for farms differing in health status

Promovendus E (Esther) van de Hoek MSc
Promotor prof.dr.ir. WH (Wouter) Hendriks
Copromotor prof.dr.ir. WJJ (Walter) Gerrits
dr.ir. AJM (Alfons) Jansman
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Diervoeding
Datum

vr 12 juni 2015 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

Er is een grote variatie in technische resultaten van commerciële vleesvarkensbedrijven. Deze variatie bestaat zelfs wanneer varkens eenzelfde genotype hebben en hetzelfde voer verstrekt krijgen. De variatie in gezondheidsstatus tussen vleesvarkensbedrijven is een belangrijke factor die bijdraagt aan de grote variatie in technische resultaten. Op commerciële bedrijven kunnen varkens continu blootgesteld worden aan hoge niveaus van (niet) pathogene stoffen, die het immuunsysteem kunnen activeren en vervolgens de eiwit- en aminozuurstofwisseling beïnvloeden. Kwantitatieve informatie over de aminozuurbehoefte van varkens met een geactiveerd immuunsysteem is schaars. Het doel van dit proefschrift was om het effect van gezondheidsstatus op de aminozuurbehoefte voor aanzet van lichaamseiwit en voor het functioneren van het immuunsysteem van vleesvarkens te kwantificeren. Uit waargenomen veranderingen in aminozuurstofwisseling blijkt dat met name het aminozuur tryptofaan limiterend kan worden bij immuunsysteemactivatie, terwijl het aminozuur lysine in overmaat aanwezig komt. Bovendien lijkt het verbruik van onder andere methionine, tyrosine en valine voor het functioneren van het immuunsysteem verhoogd in varkens met een geactiveerd immuunsysteem. De opgedane kennis kan worden gebruikt om bedrijfsspecifieke voeders te formuleren waarbij rekening wordt gehouden met de gezondheidsstatus van de dieren. Door deze aanpak kunnen dieren beter ondersteund worden in hun vermogen zich aan te passen en kunnen de dierprestaties en voerbenutting op bedrijven in de praktijk mogelijk worden verbeterd.