Promotie

Implicaties van nanodeeltjes in het aquatisch milieu

Kunstmatige nanodeeltjes worden steeds meer geproduceerd, maar de kennis over transport en effecten is nog gering. In dit promotie-onderzoek werd eerst bekeken of en hoe de deeltjes aggregeren, omdat dat het transport en de biologische beschikbaarheid voor organismen bepaalt. Ook werd de binding van gifstoffen aan nanodeeltjes onderzocht omdat de nanodeeltjes daardoor extra schadelijk kunnen worden.

Milieu relevante concentraties van nanodeeltjes in het sediment beïnvloeden de benthische levensgemeenschap.
Ilona Velzeboer

Sediment belangrijkste ‘sink’ voor nanodeeltjes

De schadelijke effecten werden met standaard aquatische testen onderzocht, maar water is eigenlijk geen geschikt medium omdat de nanodeeltjes te snel aggregeren. Daarom werd een nieuw type lange termijn veld-test ontwikkeld waarmee effecten van koolstof nanobuisjes op een natuurlijke benthische levensgemeenschap konden worden onderzocht. Het bleek dat sedimentorganismen al bij milieurelevante concentraties werden beïnvloed en dat sediment de belangrijkste ‘sink’ voor nanodeeltjes is. De waterbodem is dus het belangrijkste compartiment als het gaat om risico’s van nanodeeltjes en meer onderzoek in dat compartiment is dus belangrijk.

community-exp-1000x650.jpg