Improving Crop Yield under Zinc Limiting Conditions

Wageningen University is seeking commercial partners interested in developing plant varieties containing novel genes that regulate the hyper accumulation of zinc. Applications include adaptation to zinc deficiency, phytoremediation and/or bio-fortification.

Wageningen University is op zoek naar commerciële partners, die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van plantenrassen met nieuwe genen die de hyper accumulatie van zink reguleren. Toepassingen zomvatten aanpassing aan de zink-deficiëntie, fytoremediatie en/of bio-fortificatie.


ยป Meer informatie in het Engels