Project

Indicatoren agrobiodiversiteit

Veel van de wereldwijde inspanningen met betrekking tot behoud en van genetische diversiteit voor voedsel en landbouw zijn geïnspireerd op de aanname dat genetische erosie op grote schaal optreedt en een negatief effect heeft op voedselzekerheid en duurzame productie. Tegelijkertijd is het erg moeilijk gebleken vast te stellen hoe die genetische erosie eruit ziet en metingen aan aard en omvang te doen.

In dit project zijn sleutel-indicatoren voor agrarische biodiversiteit geevalueerd om een beeld te krijgen van de waarden en beperkingen van deze indicatoren.

De indicatoren kunnen toegepast worden om het effect van beleidsmaatregelen in modelstudies te onderzoeken.