Bijeenkomst

Informatie-avond Busbaan Wageningen Campus

13 februari- Informatie-avond Busbaan Wageningen Campus

Organisator Gemeente Wageningen
Datum

do 13 februari 2014 19:00 tot 22:00

Locatie Impulse, gebouwnummer 115
Stippeneng 2
6708 WE Wageningen
0317 48 28 28

Tijdens deze avond wordt het definitieve ontwerp van de busbaan gepresenteerd.

Medewerkers van de provincie en de gemeente zijn aanwezig om een toelichting te geven op het definitieve ontwerp en op de gang van zaken gedurende de realisatiefase. Daarnaast zijn er ook medewerkers aanwezig die een toelichting kunnen geven over de gevolgens van de busbaan voor het openbaar vervoer.

De aanleg van de busbaan staat gepland in de periode van half mei tot begin oktober 2014.

Informatie

Met vragen over de inloopbijeenkomst kunt u (op werkdagen) contact opnemen met het Provincieloket Gelderland, tel. 026 -359 99 99026 -359 99 99.

Zie ook www.gelderland.nl/provincieloket.