Promotie

Inhibition of tyrosinase-induced enzymatic browning by sulfite and natural alternatives

Enzymatische bruinkleuring van groente en fruit en afgeleide producten wordt veroorzaakt door het enzym polyfenol oxidase. Het antibruiningsmiddel sulfiet wordt al gebruikt sinds de klassieke oudheid, maar de exacte werking ervan was tot op heden niet opgehelderd.

Promovendus TFM (Tomas) Kuijpers MSc
Promotor prof.dr.ir. H (Harry) Gruppen
Copromotor dr.ir. JP (Jean-Paul) Vincken
Organisatie Wageningen University, Food Chemistry
Datum

vr 25 oktober 2013 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592
Considering their wide distribution and presumed functions in the human body, the name ‘taste receptors’ should be reconsidered. (Nature, 2012, 486, S7-S9)
Tomas F.M. Kuijpers

Door gebruik te maken van vloeistofchromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie is nu aangetoond dat de werking van sulfiet als antibruiningsmiddel tweeledig is: in eerste instantie vangt sulfiet enzymatische reactieproducten weg door kleurloze complexen te vormen, terwijl tegelijkertijd het enzym polyfenol oxidase op een relatief langzame manier wordt geïnactiveerd. Deze inactivatie is onomkeerbaar en berust op de vorming van een covalente binding tussen sulfiet en een histidine residue in het katalytisch centrum van het enzym.