Nieuws

Innovatie Arena over water in de tuinbouw

Gepubliceerd op
12 december 2011

In december en januari vindt de Innovatie Arena ‘Schoon water in en uit de kas’ plaats bij de Demokwekerij in Honselersdijk. Greenport Campus organiseert deze vierde arena samen met Wageningen UR Glastuinbouw en Productschap Tuinbouw.

Stand

Water is een belangrijk onderwerp voor telers. Ten eerste kunnen zonder goed water geen hoogwaardige producten  worden geteeld. Ten tweede vinden de afnemers en de maatschappij duurzaam omgaan met water steeds belangrijker. Met de Innovatie Arena wil Greenport Campus  telers bewust maken van de kansen en bedreigingen op het gebied van water. Daarnaast biedt de arena telers praktische handvatten hoe ze verantwoord kunnen om gaan met water in en om de kas.

Zowel telers als toeleveranciers en kennisinstellingen werken mee aan de inhoud van de Innovatie Arena ‘Schoon water in en uit de kas’. Tiny Aerts, komkommerteler en portefeuilehouder milieu van LTO Glaskracht Nederland, vertelt tijdens de arena over de urgentie van de waterproblematiek in de glastuinbouw en geeft aan waar de kansen en uitdagingen liggen.

Vier thema’s

De arena is georganiseerd rond de thema’s van de uitvoeringsagenda van het Platform Duurzame Glastuinbouw:

  1. Technieken voor behandeling waterstromen
  2. Watermanagement
  3. Teeltstrategie
  4. Gebiedsgerichte aanpak

In de posters en presentaties komen aan de orde onder andere:

  • Waterschappen laten de huidige waterkwaliteit ( meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen) in glastuinbouwgebieden zien, in relatie tot de afgelopen jaren.
  • Een visualisering van de waterstromen in de kas en hoe de emissies terug te dringen zijn
  • Er worden verschillende technieken gedemonstreerd voor het behandelen van water voor veilig hergebruik
  • Informatie over het tegengaan van verliezen
  • Teeltstrategieën die bijdragen aan een optimale water- en mestgift
  • Een maquette van de lysimeter en een filmpje met een teler die hier ervaring mee opdoet

De Innovatie Arena heeft als doel innovaties te stimuleren door ondernemers kennis uit te laten wisselen over actuele thema’s met een breed belang. Inmiddels zijn er drie Innovatie Arena’s georganiseerd met de thema’s ‘Het Nieuwe Telen’, ‘Creëer je eigen meerwaarde’ en ‘CO2 voor Telers’. Greenport Campus is opgericht om ondernemers in de Nederlandse glastuinbouw naar een hoger niveau van kennis en innovatie te helpen.