Insecten in varkens- en pluimveevoer.

Nieuws

Insecten als duurzame diervoedergrondstof

Gepubliceerd op
10 oktober 2012

Insecten kunnen een duurzaam onderdeel zijn van varkens- en pluimveevoer. Ook technisch is het gebruik van insecten als duurzame eiwitrijke grondstof in varkens- en pluimveevoeders haalbaar. De belangrijkste belemmeringen voordat insecten op grote schaal als diervoedergrondstof kunnen worden gebruikt, liggen op het terrein van wet- en regelgeving en in de snelheid waarmee schaalvergroting van de insectenproductie en kostprijsverlaging kunnen worden gerealiseerd.

Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie van Wageningen UR, gefinancierd door het ministerie van EL&I. De meest voorkomende eiwitrijke grondstoffen in varkens- en pluimveevoeders zijn vismeel, sojaschroot, zonnebloemzaadschroot en raapzaadschroot. De mondiale vraag naar dierlijk eiwit voor humane consumptie stijgt en daarmee ook de prijs van deze grondstoffen. Alternatieve eiwitrijke grondstoffen voor de veehouderij zijn daarom wenselijk. Insecten kunnen een duurzame alternatieve eiwitrijke grondstof zijn, in het bijzonder als ze worden gekweekt op substraten van organische afval- en nevenstromen. Insecten zijn koudbloedig en kunnen daardoor efficiënt laagwaardige biomassa opwaarderen tot hoogwaardig eiwit.

Eiwitgehalte insectensoorten

In Nederland zijn circa 18 insectenbedrijven actief die relatief kleinschalig produceren voor dierentuinen en dierenwinkels. Het eindproduct kan een insectenmeel zijn of een water onoplosbare eiwitfractie. De meest geschikte insectensoorten voor grootschalige productie zijn: zwarte soldatenvlieg, de huisvlieg en de gele meelworm. Het ruweiwitgehalte van insecten varieerde aanzienlijk tussen insectensoorten en levensfasen, maar ook daarbinnen. Het hoogste ruweiwitgehalte is gevonden voor de poppen van de huisvlieg (65,7% van de droge stof) en het laagste ruweiwitgehalte voor larven van de zwarte soldatenvlieg (38,9% van de droge stof).

Opschaling

Als 5% van het mengvoer voor vleeskuikens in Nederland zou worden vervangen door insecten, dan is een hoeveelheid van circa 75 kiloton insecten nodig. Een haalbare productie-unit van insecten kan ongeveer 1 ton per dag aan insecten produceren (dus 365 ton per jaar). Voor dit productievolume zijn ongeveer 200 insectenbedrijven nodig. Voor grootschalige toepassing is dan ook verdere opschaling nodig.

Wetgeving

Op wetgevingsgebied zijn nog enkele belemmeringen om insecten daadwerkelijk te kunnen gebruiken als grondstof in diervoeding. Insecten worden beschouwd als dierlijk eiwit en dat mag vanwege de BSE-wetgeving niet worden gebruikt in voeding voor varkens en pluimvee. De GMP+-certificatie dient te worden aangepast voor insecten. In de Wet dieren – die per 2013 van kracht wordt – zou rekening moeten worden gehouden met de kweek van insecten. Zo zijn dierenwelzijn en dodingsmethoden bijvoorbeeld nog onvoldoende beschreven en onderzocht. Voor de Wet milieubeheer zijn mogelijk slechts beperkt belemmeringen aanwezig, omdat de broeikasgasproductie van insecten bijvoorbeeld lager is dan die van landbouwhuisdieren.

Downloads