insecten voedsel environmental impact compositie

Promotie

Insects as food and feed: Nutrient composition and environmental impact

Promovendus dr.ir.ing. DGAB (Dennis) Oonincx
Promotor prof.dr.ir. A (Arnold) van Huis
prof.dr.ir. JJA (Joop) van Loon
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Entomologie
Datum

di 6 januari 2015 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting:

Dit proefschrift gaat in op de vraag of insecten een geschiktere voedselbron zijn dan conventionele productiedieren op basis van vijf criteria. Deze criteria zijn 1) reproductie capaciteit, 2) voedingswaarde, 3) omzettingsefficiëntie, 4) gebruik van organisch afval als voedsel en 5) duurzaamheid van insectenproductiesystemen. Dit proefschrift bevestigt dat bepaalde insectensoorten ten minste zo geschikt zijn als productiedier als conventionele soorten. In vergelijking met conventionele productiedieren hebben insecten een hogere reproductieve capaciteit, een vergelijkbare voedingswaarde en een hoge omzettingsefficiëntie. Hoewel sommige insecten organisch afval kunnen gebruiken als voedsel is dit zeer afhankelijk van zowel de insectensoort als van de gehanteerde definitie van afval. De data over de duurzaamheid van insectenproductiesystemen suggereert dat het energieverbruik weliswaar hoger is, maar het landgebruik en het verbruik van fossiele brandstoffen veel lager is. Verdere ontwikkeling van de insectenproductie sector zal derhalve bijdragen aan een hogere duurzaamheid van hoogwaardige dierlijke producten.

Proposition (EN):

  1. Mealworms are a more sustainable source of protein than conventional production animals. (this thesis)
  2. Synergy between the choice of species, feed and the desired product is essential for a successful insect production system. (this thesis)
  3. Vitamin D deficiency is both widespread and strongly underestimated in captive animals.
  4. The key to providing good care to an animal lies in understanding what it  requires, rather than what is present in its natural habitat.
  5. Fat has an undeserved negative connotation.
  6. Organic waste is created by legislation.
  7. Politically correct is an oxymoron.