Nieuws

Inspirerende voorbeelden uit kennisbasisonderzoek Wageningen UR

Gepubliceerd op
19 december 2012

Fundamenteel onderzoek is vaak abstract en spreekt weinig tot de verbeelding. Het boekje Transitie & Innovatie laat echter zien hoe ook dit onderzoek van Wageningen UR (het zogenaamde kennisbasisonderzoek) leidt tot toepassingen voor bedrijven en in de maatschappij. Van noodzakelijke ruimtelijke ordening op zee tot hoe meer te halen uit burgerparticipatie. Van het ondersteunen van innovatietrajecten in de veehouderij tot welke kansen de nanotechnologie kan bieden voor gewasbescherming.

Het kennisbasisonderzoek Transitie & Innovatie (KB VI) richt zich op het ontwikkelen van kennis over de stuurbaarheid van transitie- en innovatieprocessen, nieuwe methodieken en strategieën voor innovatie en valorisatie, en condities voor duurzame handelspraktijken van ondernemers en burgers/consumenten.

KB VI verenigt alle onderzoekdisciplines van Wageningen UR (plant/natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines).  Een groot deel van het kennisbasisprogramma sluit goed aan bij het nieuwe topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken waarin innovatie en ondernemerschap centraal staan. In diverse projecten wordt samengewerkt met de praktijk.

Het boekje is gratis te downloaden en is bedoeld voor beleidsambtenaren en bestuurders van het ministerie van Economische Zaken en andere organisaties.