Project

Inteelt en verwantschap bij rashonden

Binnen dit project is software en een handboek ontwikkeld om inteelt en verwantschap binnen rashondenpopulaties te monitoren en te voorspellen.

Rasverenigingen kunnen met behulp van deze software inzicht krijgen in de populatie van hun ras, maatregelen doorrekenen en gefundeerde keuzes maken voor een verantwoord fokbeleid met als doel een gezonde rashond.

Het boek “Fokken van rashonden, omgaan met inteelt en verwantschap” beschrijft de huidige kennis over met name het fokken met rashonden. Het boek is bedoeld als handboek en als naslagwerk bij het gebruik van de software om zo de benodigde kennis te ontwikkelen.

U kunt het handboek gratis downloaden op de website van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

Nieuws