Integrale ketenontwerpen

Integrale ketenontwerpen

Het omzetten van biomassa naar biobased toepassingen vraagt om kennis van alle schakels in de potentiële keten. Wageningen Food & Biobased Research heeft veel ervaring met het ontwerp van integrale biomassaketens.

Samenbrengen van kennis

Bij het ontwerpen van integrale biomassaketens houden we rekening met kenmerken van de biomassa, de eisen vanuit het proces en de eindproducten. Deze aanpak brengt onze jarenlang opgebouwde kennis over biomassabeschikbaarheid, eigenschappen van biomassa, logistiek, voorbehandeling, duurzaamheid, conversietechnologie en economie samen.

Ketenontwerp

Bij ketenontwerp is het allereerst belangrijk om te weten wat de exacte vraag is en wat de randvoorwaarden zijn. Randvoorwaarden spelen vaak een rol op het vlak van techniek, economie en duurzaamheid. Daarna bekijken we hoe we een keten die aan de vraag kan voldoen kunnen ontwerpen. De uitdaging is vaak om de schaalvoordelen van de verschillende logistieke stappen en technologie├źn op elkaar  aan te laten sluiten. Om tot een goed ketenontwerp te komen doorlopen we het proces verschillende keren. Daarbij is een  interactie met stakeholders langs de gehele keten nodig om de juiste informatie en overwegingen mee te nemen in het integrale ketenontwerp.

Publicaties