Nieuws

Internationale begrippenlijst biomassa uit bossen

Gepubliceerd op
11 december 2013

In het kader van een Europese Cost-actie is een Nederlands - Engelse begrippenlijst opgesteld voor oogst van biomassa in bossen. Wereldwijd vindt er een intensivering plaats van de houtoogst in bossen. Steeds vaker wordt er hout geoogst dat voorheen in het bos achterbleef. Dat hout wordt toegepast voor het opwekken van energie. Er vindt internationaal veel onderzoek plaats naar de wijzen waarop dit lastig te oogsten hout op een efficiënte manier uit het bos gehaald en verwerkt kan worden.

Het onderzoeksveld is echter nog relatief jong. Er is daarom behoefte aan afstemming van onderzoeksmethoden en het gebruik van begrippen. Voor die afstemming is in 2009 COST-actie FP0902 van start gegaan, die tot afgelopen najaar heeft gelopen. Een van de doelen was het opstellen van een Engelstalige lijst van begrippen en definities voor het veld van oogst van biomassa uit bossen. Die lijst is door verschillende landen in de eigen taal vertaald. De Nederlandse vertaling is onlangs afgerond.

De lijst helpt bij het schrijven over en interpreteren van studies naar de oogst en verwerking van biomassa uit bossen. Het geeft duidelijkheid over soms verwarrende begrippen als "full tree system" en "complete tree system", maar ook over eenheden, zoals "net calorific value" en "energy density".

Naast een begrippenlijst zijn er binnen de COST-actie een handleiding voor tijd- en productiviteitsstudies een machinekostenmodel gemaakt. Deze zijn te downloaden via www.forestenergy.org.