Rapport Beren op de weg: Knelpunten en oplossingsrichtingen rond de afzet van vlees van niet-gecastreerde mannelijke varkens

Nieuws

Internationale conferentie ‘Beren onderweg naar 2018’

Gepubliceerd op
16 juni 2011

Er leven in de Europese Unie veel verschillende opvattingen over het castreren van biggen in de varkenshouderij. Dit wordt gedaan om berengeur in het vlees tegen te gaan, maar in de afgelopen jaren is de maatschappelijke weerstand ertegen toegenomen.

De Europese Commissie en vertegenwoordigers van de Europese varkenshouders, vleesverwerkende industrie, handel, retailers, wetenschappers en belangengroeperingen zetten zich in om de chirurgische castratie van varkens in Europa vrijwillig voor 1 januari 2018 te stoppen.

Voor de uitwisseling van kennis, feiten en oplossingen in de verschillende landen wordt een conferentie georganiseerd: 'Beren onderweg naar 2018'. Deze internationale conferentie vindt plaats op 30 november en 1 en 2 december 2011 in Amsterdam. Meer informatie over het onderwerp, de conferentie en een aanvraagformulier is te vinden op www.boars2018.com.

Meer over dit onderwerp