Colloquium

Internship colloquium Lotte Hobbelt

Grondwaterstijghoogten in Nederlandse kustzone worden veelal met constante-dichtheidsmodellen gemodelleerd, vanwege de complexiteit van variabele-dichtheidsmodellen. Op basis van een theoretisch model is bekeken onder welke omstandigheden het gebruik van variabele-dichtheden noodzakelijk is.

Organisator Hydrology and Quantitative Water Management
Datum

do 6 februari 2014 10:00 tot 11:00

Locatie Gaia, building number 101
Droevendaalsesteeg 3
101
6708 PB Wageningen
+31 317 48 16 00
Zaal/kamer Gaia 1

Zout, moet dat nou?

Het belang van variabele dichtheid in grondwatermodellen van de Nederlandse kustzone.

In systemen waarin de zoutdichtheid ruimtelijk verdeeld is kan eenzelfde druk corresponderen met verschillende stijghoogten. Deze verschillen geven dan weer aanleiding tot stroming. In de Nederlandse kustzone, waar op geringe diepte zout grondwater is te vinden, dient er daarom rekening te worden gehouden met deze variaties in dichtheden. In veel gevallen worden de grondwaterstijghoogten desalniettemin met constante-dichtheidsmodellen gemodelleerd. Hier wordt veelal voor gekozen omdat het analyseren van modeluitkomsten uit variabele dichtheidsmodellen gecompliceerder is en er tevens meer parameters nodig zijn in variabele-dichtheidsmodellen, waarvan de waarden moeilijk zijn te definiƫren. In dit onderzoek is gekeken onder welke omstandigheden het gebruik van variabele dichtheden noodzakelijk is. Hiervoor zijn theoretische modellen gebruikt, die een generiek geschematiseerde dwarsdoorsnede voorstellen van de kustzone in Noord- en Zuid-Holland. De modeluitkomsten van het 3D variabele-dichtheidsgrondwatermodel SEAWAT zijn vergeleken met modeluitkomsten van het 3D eindige-differentie grondwatermodel MODFLOW2000. Tevens is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd in het variabele-dichtheidsmodel voor numerieke parameters, randvoorwaarden en geohydrologische parameters. Ondanks de complexiteit van variabele dichtheidsmodellen, blijkt het gebruik van een niet-gekalibreerd theoretisch model een relatief eenvoudig middel waar effectief veel mee kan worden onderzocht. Afhankelijk van de gewenste modelnauwkeurigheid dient er altijd rekening te worden gehouden met variabele dichtheid en moet er zorgvuldig een keuze gemaakt worden tussen een constant- of variabel-dichtheidsmodel.