Nieuws

Interpoleren kun je leren

Gepubliceerd op
9 december 2013

Tijd en geld ontbreken meestal om overal en altijd waarnemingen te verrichten. Daarom moeten in vrijwel elk onderzoek gegevens worden geïnterpoleerd. Onderzoekers van Alterra Wageningen UR hebben een beslissingsondersteunend systeem ontworpen dat behulpzaam kan zijn bij het maken van een gefundeerde keuze. Met voorbeelden wordt duidelijk uiteengezet welke interpolatiemethode wanneer gebruikt moet worden.

Waarom interpoleren?

Om onderzoek te onderbouwen zijn vaak ruimtelijke en temporele gegevens nodig, die meestal slechts op een beperkt aantal locaties en momenten zijn verzameld. De gegevens worden vaak geaggregeerd tot bijvoorbeeld ruimtelijke of temporele totalen of gemiddelden, of worden gedesaggregeerd van grote naar kleine ruimtelijke of temporele eenheden. Dat kan op vele manieren. Om onderzoekers te helpen bij het maken van een gefundeerde keuze uit de vele interpolatie-, aggregatie- en desaggregatiemethoden is een interactieve website met een beslissingsondersteunend systeem ontworpen, namelijk www.mapmakersguide.org.

Geschiktste methoden

Aan de hand van een aantal vragen analyseert het beslissingsondersteunend systeem het interpolatie-, aggregatie-, of desaggregatieprobleem, en kent geschiktheidsscores toe aan alle methoden in zijn kennisbank. De geschiktste methoden worden gepresenteerd in een tabel. De gebruiker kan vervolgens de aanbevolen methoden met elkaar vergelijken. Ook kunnen antwoorden achteraf nog worden aangepast en kan het effect daarvan worden bekeken op het gegeven advies.

Het beslissingsondersteunend systeem is ontwikkeld in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving en de WOT Natuur & Milieu.

www.mapmakersguide.org